Zastava Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Zaustaviti nagodbe sa nasilnicima za blage kazne


Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) traži od Republičkog javnog tužilaštva da hitno uputstvima uredi zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela kako bi se, kako navodi UST, zaustavilo nekontrolisano zaključivanje ovih sporazuma za krivična dela sa elementima nasilja nagodbom za blage kazne.

Udruženje u saopštenju ukazuje da su učestali sporazumi, u kojima tužilaštva predlažu uslovne osude i kazne zatvora koje se izdržavaju u kućnim uslovima po nejedinstvenim kriterijumima, budući da ovakvi sporazumi i brzina kojom se zaključuju rezultiraju neprihvatljivom porukom da se nasilju u društvu ne pridaje potrebna pažnja i da se nasilnici vraćaju na ulice praktično nekažnjeni.

UST smatra da je ova praksa tužilaštva u vezi sa zaključivanjem sporazuma, kada su u pitanju učestala krivična dela koja podrazumevaju pretnje i upotrebu fizičke sile, poput krivičnih dela Ugrožavanje sigurnosti, Nasilničko ponašanje, Teška telesna povreda i Učestvovanje u tuči, su kako navodi " zaista pokazala da su pred zakonom svi jednaki, ali samo kada su žrtve - žrtve onih koji misle da pretnjama i silom mogu da rešavaju stvari".

"Tada apsolutno svako, od novinara i advokata, preko radnika obezbeđenja na stadionu "Partizana" i građanina koji čeka u redu u pekari, do predsednika države, može da se nada istoj stvari, uslovnoj osudi ili kazni zatvora u kućnim uslovima za nasilnika, sa svim privilegijama koja ista nosi", navelo je ovo strukovno udruženje.

UST nalazi da je pooštravanje kaznenog zakonodavstva dalo tužilaštvima u ruke ozbiljne instrumente i da stoga nije nužno da se predmeti završavaju naprečac sporazumima, samo zarad proste statistike, već je suština da se zakonske mogućnosti iskoriste da se ovakva lica na odgovarajući način sankcionišu i sklone od građana koji poštuju zakon.

Izvor: Vebsajt RTV, 11.02.2021.
Naslov: Redakcija