Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

DONETA UREDBA O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USKLAĐIVANJU NOMENKLATURE CARINSKE TARIFE ZA 2020. GODINU


Vlada Republike Srbije je, na sednici 13. februara 2020. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 13/2020 - dalje: Uredba o izmenama i dopunama CT2020).

Carinska tarifa za 2020. godinu, koja je u primeni od 1. januara 2020. godine, propisana je Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 85/2019). Njom je nacionalna Carinska tarifa usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu.

Izmene i dopune Uredbe CT2020 su bile neophodne iz sledećih razloga:

•           radi usklađivanja sa Zakonom o dopunama Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 91/2019), odnosno sa odredbama člana 2. tog zakona kojima su propisane nomenklaturne promene za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju (član 1. tačka 1. stav 2. Uredbe o izmenama i dopunama CT2020);

•           radi daljih nomenklaturnih usaglašavanja sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu i dopune Korelacione tabele (član 1. tačka 1. stav 1. i član 1. tačka 2. Uredbe o izmenama i dopunama CT2020).

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", a član 1. tačka 1. stav 2. primenjuje se od 2. jula 2020. godine.

Izvor: Redakcija, Pantović Nadica, 17.02.2020.