Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNICI O STICANJU ISTRAŽIVAČKIH I NAUČNIH ZVANJA I O KATEGORIZACIJI I RANGIRANJU NAUČNIH ČASOPISA: Pravilnici su na snazi od 7. januara 2021. godine


Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je dva pravilnika važna za postupak i način sticanja naučnih zvanja i kategorizaciju i rangiranje naučnih časopisa – Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020) i Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa ("Sl. glasnik RS", br. 159/2020).

Najznačajnija novina Pravilnika o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja je efikasnije sprovođenje postupka izbora istraživača u naučna zvanja, a posebno prvog naučnog zvanja naučni saradnik, koje je najbrojnije.

Promena predviđa da matični naučni odbori odlučuju o sticanju naučnog zvanja naučni saradnik, dok je ostala nadležnost da daju mišljenje na preostala dva viša zvanja. Ovim se u potpunosti ubrzava izbor i time omogućava istraživačima i brže pravo na napredovanje, što je podržano i od strane naučne zajednice.

Takođe, Pravilnikom se ubrzava izbor i u zvanje istraživač pripravnik, usklađuje postupak izbora u istraživača i naučna zvanja sa novim Zakonom o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje), kao i trajanje zvanja i postupak reizbora.

Pravilnikom o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja, obuhvaćene su samo promene postojećeg Pravilnika o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača ("Sl. glasnik RS", br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017), koje je predvideo Zakon o nauci i istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 49/2019). Ovaj akt nije menjan u delu kriterijuma koji se odnose na rezultate istraživača, odnosno bodova, jer je predviđeno da se za takvu promenu obavi i opsežna javna rasprava na nivou cele akademske zajednice, što zahteva i optimalan vremenski period, kao i optimalne epidemiološke uslove.

Novi Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa detaljnije je uredio pitanje kategorizacije časopisa koje je prvi put uređeno novim Zakonom o nauci i istraživanjima.

Pravilnikom se uređuje se rangiranje, kategorizacija, postupak utvrđivanja liste kategorizacije, uslovi za uređivanje naučnih časopisa i naučne grane u okviru kojih se vrši rangiranje, kao i drugi elementi od značaja za kategorizaciju i rangiranje časopisa i njihovo odlaganje u repozitorijum. Pravilnik je obuhvatio i specifičnosti časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, kao i uređivanje naučnih časopisa.

Pravilnici su pripremani prema proceduri predviđenoj Zakonom o nauci i istraživanjima, tako što su stručna tela, Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj, Komisija za sticanje naučnih zvanja i matičnim naučnim odborima i Komisija za utvrđivanje predloga godišnje liste kategorisanih časopisa, dala svoje predloge i sugestije na nacrt ovih akata, a svi konstruktivni predlozi su integrisani u tekstove pravilnika.

Pravilnici su objavljeni i stupili su na snagu 7. januara 2021. godine.

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 12.01.2021.
Naslov: Redakcija