Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE: Rasprava će trajati do 2. februara 2021. godine


Republički zavod za statistiku poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

Javna rasprava sprovodi se do 02. februara 2021. godine.

Osim na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku, javni poziv za učešće u javnoj raspravi objavljuje se i na Portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi, sugestije i komentare učesnici u javnoj raspravi mogu dostaviti na elektronsku adresu: stat@stat.gov.rs ili pisanim putem Republičkom zavodu za statistiku, Beograd, Milana Rakića broj 5, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine

Po okončanju javne rasprave, Republički zavod za statistiku će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici republičkog zavoda za statistiku i Portalu e-uprave.

Izvor: Vebsajt Republičkog zavoda za statistiku, 13.01.2021.
Naslov: Redakcija