Zastava Bosne i Hercegovine

NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2021. GODINE - Tekst propisa


stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine uređuje se novi period sprovođenja popisa ̶ od 1. do 31. oktobra 2021. godine. U skladu s tim, vrše se izmene svih članova Zakona u kojima su definisani rokovi za izvršenje pojedinih popisnih aktivnosti.

Članom 1. stav 1. Nacrta zakona menja se član 3. stav 1. Zakona u kojem je naveden period popisivanja tako što se određuje da se popisivanje sprovodi od 1. do 31. oktobra 2021. Istim članom Nacrta zakona, stav 2, menja se član 3. stav 3. Zakona tako što se definiše da se popisivanje i kontrola kvaliteta podataka prikupljenih popisom sprovode prema stanju na dan 30. septembra 2021. godine, u 24.00 sata.

Članom 2. Nacrta zakona menja se član 26. Zakona kojim se definišu dužnosti lica koja se obuhvataju Popisom tako što se utvrđuje da je lice dužno da se najkasnije do 31. oktobra 2021. javi nadležnom organu radi davanja podataka u vezi s Popisom.

Članom 3. Nacrta zakona pomera se za šest meseci rok za objavljivanje konačnih rezultata Popisa iz člana 28. Zakona tako što se utvrđuje da će se konačni rezultati Popisa, zajedno sa metapodacima i izveštajem o kvalitetu, objavljivati u skladu sa kalendarom objavljivanja, sukcesivno do 30. juna 2023. godine.

Članom 4. Nacrta zakona menja se član 36. Zakona tako što se određuje da će se popisne komisije formirati najkasnije četiri meseca pre početka popisivanja, odnosno do kraja maja 2021. godine.

Članom 5. Nacrta zakona menja se član 37. Zakona tako što se određuje da nadležni organi neće menjati nazive i granice teritorijalnih jedinica: opština, gradova i naseljenih mesta, kao ni imena ulica i trgova u naseljenim mestima u periodu sprovođenja Popisa, od 1. do 31. oktobra 2021. godine.

Članom 6. Nacrta zakona određeno je stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Republičkog zavoda za statistiku, 13.01.2021.