Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRAVILNIK O NAČINU PRUŽANJA PRVE POMOĆI, VRSTI SREDSTAVA I OPREME KOJI MORAJU BITI OBEZBEĐENI NA RADNOM MESTU, NAČINU I ROKOVIMA OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI: Pravilnik je na snazi od 7. januara 2017. godine. Pravna lica su u obavezi da obezbede pružanje prve pomoći, osposobe odgovarajući broj radnika za pružanje prve pomoći i obezbede sredstva za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, kao i broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na rad i udaljenost do najbliže medicinske ustanove


Svi poslodavci u Srbiji moraju odmah da nabave ormarić za prvu pomoć, a u naredne dve godine i da osposobe radnike za pružanje prve pomoći.

To nalaže Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 109/2016 - dalje: Pravilnik), koji je stupio na snagu 7. januara 2017. godine, a donet je na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 i 91/2015). Na ovaj način povećava se bezbednost na radu i nastoji da se smanji broj teških povreda koja nastaju u firmama koje su udaljene od medicinskih ustanova i u kojima postoji mogućnost povređivanja zaposlenih na radnom mestu.

U ovom aktu precizira se da su preduzeća u obavezi da obezbede pružanje prve pomoći, osposobe odgovarajući broj radnika za pružanje prve pomoći i obezbede sredstva za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, kao i broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na rad i udaljenost do najbliže medicinske ustanove.

Pravilnik precizira da prva pomoć mora biti dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama. Takođe, za pružanje prve pomoći moraće biti osposobljeni kako šefovi, tako i najmanje dva procenta od ukupnog broja zaposlenih u jednoj radnoj smeni.

Poslodavac ima obavezu da obezbedi da u svakoj smeni ili na radnom mestu s povećanim rizikom od povreda, bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći. Takođe, ovim dokumentom traži se da svi radnici znaju koji je radnik osposobljen za pružanje prve pomoći.

Jedan ormarić za prvu pomoć, u kojem moraju biti kompresa od gaze, sterilne gaze, kaliko zavoji, lepljivi flasteri na koturu, lepljivi flasteri s jastučićem, trougao marama, sigurnosna igla, makaze sa zaobljenim vrhom, rukavice za jednokratnu upotrebu, pamučna vata, nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, dovoljan je za 20 zaposlenih.

Umesto u ormariću za prvu pomoć, celokupan materijal može se nalaziti i u prenosivoj torbi ukoliko se firma bavi radom na otvorenom. Kako se povećava broj zaposlenih, tako se povećava i potreba za brojem ormarića ili prenosivih torbi za prvu pomoć.

Radnici koji rade na radnim mestima s povećanim rizikom moraju biti osposobljeni da sami sebi pomognu ukoliko im stanje to dozvoljava. Oni ali i drugi radnici koji budu od strane poslodavca izabrani za pružanje pravne pomoći moraju proći teorijsku i praktičnu nastavu u skladu sa procenjenim rizicima na radnom mestu, a program obuhvata šest, odnosno 12 školskih časova ako je reč o radnim mestima s povećanim rizikom od povreda.

 Na svakom ormariću prve pomoći u firmi, mora da se nalazi znak crvenog krsta i označene adrese i brojevi telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove, najbliže policijske stanice i vatrogasne službe. Takođe, na njemu moraju biti istaknuta i imena radnika određenih i osposnjobljenih za pružanje prve pomoći.

Izvor: Vebsajt 021, 16.01.2017.
Naslov: Redakcija