Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN PARAGRAFOV VEBINAR “PREGLED NOVINA PROPISANIH IZMENAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I ZAKONA O POSTUPKU REGISTRACIJE U AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE”


Kompanija Paragraf je, 15. decembra, održala vebinar na temu “Pregled novina propisanih izmenama Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre”.

Vebinar je imao za cilj da učesnicima predstavi sve novine u postupku registracije, kao i sve nove obaveze za privredne subjekte po početku primene izmenjenih Zakona o privrednim društvima i Zakona o postupku registracije u APR, sa osvrtom na obaveze povodom registracije stvarnih vlasnika društava.

Vebinar je bio namenjen direktorima, pravnicima, članovima i ostalim zastupnicima privrednih društava kao i preduzetnicima, knjigovođama, advokatima, javnim beležnicima i ostalim zainteresovanim licima.

Učestvovanjem na vebinaru učesnici su imali prilike da čuju sve potrebne informacije o promenama u postupku registracije u Agenciji za privredne registre, kao i o novim obavezama za sve privredne subjekte.

Teme vebinara bile su:

Pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti APR

 • Član društva kao ovlašćeni podnosilac registracione prijave
 • Rok za odlučivanje o prijavi i donošenje rešenja APR
 • Stvarni vlasnici

Pregled odredaba novousvojenog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

 • Tužba nadležnom sudu da zahteva brisanje registrovane adrese sedišta društva
 • Obavezna registracija adrese e-pošte i korišćenja usluga eUprave
 • Odobrenje zaključivanje pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa
 • Brisanje preduzetnika iz Registra privrednih subjekata
 • Uslovi i posledice prenosa udela u društvu
 • Ukupna naknada direktora
 • Naknade u javnim akcionarskim društvima
 • Obaveštenje i pokretanje postupka prinudne likvidacije
 • Imovina brisanog društva

Predavači su bili g. Miladin Maglov, registrator, Registar privrednih subjekata APR i prof. dr Zlatko Stefanović, ekspert za korporativno pravo

Izvor: Redakcija, 16.12.2021.