Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Doneta Uredba o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana, usled dejstva poplava u junu 2020. godine


Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o utvrđivanju državnog programa pomoći i obnove porušenih porodičnih stambenih objekata u svojini građana, usled dejstva poplava u junu 2020. godine.

Na teritoriji lokalnih samouprava, gde je proglašena elementarna nepogoda, Verifikaciona komisija Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima utvrdila je da je oštećen određen broj porodičnih stambenih objekata u svojini građana (šesta kategorija oštećenja), za čiju je obnovu obezbeđeno 30 miliona dinara bespovratne pomoći.

Do kraja novembra 2020. godine za obnovu stambenih objekata koji su oštećeni u poplavama u junu ove godine isplaćeno je 198.850.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Vlade, 15.12.2020.
Naslov: Redakcija