Zastava Bosne i Hercegovine

APR: U toku integracija Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom


Agencija za privredne registre je tokom vikenda započela integraciju Registra privrednih subjekata sa Adresnim registrom, koji vodi Republički geodetski zavod.

U toku ovog procesa može doći do promena podataka o adresi sedišta registrovanih subjekata, zbog kojih privrednici ne treba da brinu, jer će svi netačni podaci biti ispravlјeni u najkraćem roku, odnosno do kraja ovog procesa.

Integracija ova dva registra je od suštinske važnosti za pravilno funkcionisanje registara koje vodi APR. Stoga, Agencija će u narednom periodu uskladiti podatke o adresama i kućnim brojevima i u ostalim svojim registrima, u zavisnosti od dinamike sa kojom će RGZ dovršavati poslove na uspostavlјanju potpuno ažurnog Adresnog registra.

Pored Centralnog registra stanovništva, Registra privrednih subjekata i Registra nepokretnosti, Adresni registar je jedan od klјučnih državnih registara zahvalјujući kojima je moguće uspostavlјanje e-Uprave.

Izvor: Vebsajt APR, 14.12.2020.
Naslov: Redakcija