Zastava Bosne i Hercegovine

NOVE MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM COVID-19: Banke u obavezi da pomognu klijentima, a pravo na novu pomoć imaju građani, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva


Narodna banka Srbije (NBS) je donela odluke o novim olakšicama za građane i privrednike koji imaju kredit ili lizing, a koji imaju problema sa otplatom. U pitanju nije mogućnost, već obaveza banaka da pomognu klijentima, a pravo na novu pomoć imaju građani, poljoprivrednici, preduzetnici i privredna društva.

Donete odluke stupile su na snagu 15. decembra, što znači da su dužnici već od sada u mogućnosti, da bez obzira na obaveštenje banaka, podnesu zahtev za dobijanje olakšica.

Za razliku od prvog paketa mera NBS, kada su pravo na olakšice imali svi dužnici, NBS je sada izdvojila prioritete, ali je bankama i ostavila prostor da same procene kome treba pomoć. Takođe, u pitanju nije samo moratorijum, već je mogućnost podrške šira.

NBS tako je procenila da potrebu za olakšicama imaju posebno nezaposleni, zatim dužnici čiji su prosečni neto mesečni prihodi u poslednja tri meseca ispod proseka zarada u Srbiji.

Takođe, tu spadaju i dužnici sa prosečnim neto mesečnim prihodima u poslednja tri meseca do 120.000 dinara, a čiji je neto mesečni prihod manji za 10 odsto ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine i čiji je stepen kreditne zaduženosti (opterećenost mesečnih primanja kreditnim i drugim obavezama) iznad 40 odsto tih prihoda.

Za poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva ocenjeno je da je olakšice u otplati obaveza potrebno ponuditi naročito dužnicima koji su u 2020. godini imali pad poslovnih prihoda, odnosno prometa, od najmanje 15 odsto u odnosu na 2019. godinu ili je došlo do prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Takođe, pravo na navedene olakšice imaće i dužnici koji kasne sa otplatom više od 30 dana u materijalno značajnom iznosu po osnovu bilo koje obaveze (kredita, lizinga, kartice) na koje se odluka primenjuje.

Pored navedenog, ostavljena je mogućnost bankama i davaocima finansijskog lizinga da na obrazložen zahtev dužnika, ukoliko usled drugih činjenica i okolnosti ocene da je došlo do pogoršanja finansijskog položaja i nemogućnosti izmirivanja obaveza dužnika, odobre olakšice – ističu u NBS.

- Grejs period šest meseci -

Olakšice koje su predviđene odlukama odnose se na reprogram i refinansiranje kredita i obaveza iz finansijskog lizinga, uz odobravanje grejs perioda od šest meseci i odgovarajućeg produženja roka otplate, tako da mesečne obaveze dužnika ne budu veće od onih iz plana otplate pre odobravanja olakšica.

- Kartice i dozvoljeni minus -

Što se tiče kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja računa, olakšice mogu da znače da banka odobri kredit za refinansiranje obaveza po osnovu tih proizvoda uz grejs period od šest meseci, i ugovorenu mesečnu otplatu. Pri tome se, kažu u NBS, period otplate produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na mesečne obaveze koje bi dužnik inače plaćao po tom proizvodu.

- Kako se prijaviti za olakšice? -

Banke i davaoci finansijskog lizinga će najkasnije do 22. decembra ove godine na svojoj internet prezentaciji i u svojim poslovnicama objaviti obaveštenje kojim se dužnici informišu o mogućnostima podnošenja zahteva za dobijanje olakšica, kao i o uslovima koji u tom smislu treba da ispunjavaju.

Klijenti mogu podneti zahtev za dobijanje olakšica i elektronskim putem ili poštom, kao i u poslovnim prostorijama do 30. aprila 2021. godine, a o zahtevu će biti obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema.

Izvor: Vebsajt Blic, 15.12.2020.
Naslov: Redakcija