Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "OKONČANJE I IZVEŠTAVANJE O POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI PO NOVIM PROPISIMA I PLANIRANJE ZA 2021. GODINU": 16. decembar 2020. godine


Kompanija Paragraf je održala 16.12.2020. godine vebinar namenjen naručiocima u postupcima javnih nabavki sa temom "Okončanje i izveštavanje o postupcima javnih nabavki po novim propisima i planiranje za 2021. godinu".

Na vebinaru je bio dat prikaz najvažnijih obaveza i aktivnosti naručilaca u postupku javne nabavke u skladu sa novim Zakonom o javnim nabavkama - "Sl. glasnik RS", br. 91/2019 i podzakonskim aktima "Sl. glasnik RS", br. 93/2020 koji su u primeni od 1.7.2020. godine, kao i stavova nadležnih organa. Uz praktične prikaze izvršavanja pojedinih radnji na Portalu javnih nabavki, učesnicima vebinara su date smernice za uspešno okončanje sprovedenih postupaka i izveštavanje u skladu sa propisima, kao i smernice za planiranje javnih nabavki za narednu godinu.

Predavači na vebinaru si bili:

• Aleksandra Litričin, advokat, nekadašnji sekretar RKJN,i

• Branimir Blagojević, advokat, bivši član RKJN i radne grupe za izradu Nacrta ZJN.

Teme vebinara su bile sledeće:

PRIPREME ZA PLANIRANJE NABAVKI ZA 2021. GODINU

• Obavezna sadržina, izrada, usvajanje i objavljivanje plana na Portalu,

• Oblikovanje nabavki po partijama,

• Specifičnosti planiranja pojedinih vrsta postupaka (centralizovane nabavke, izuzete nabavke,

okvirni sporazumi, višegodišnji ugovori);

STRUČNA OCENA PONUDA I DODELA UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA

• Izbor učesnika i dodela ugovora,

• Zaključenje ugovora o javnoj nabavci i obaveštavanje;

KOMUNIKACIJA U POSTUPKU ZAŠTITE PRAVA

• Rokovi i način podnošenja zahteva,

• Tok postupka i moguće posledice;

IZMENE UGOVORA TOKOM IZVRŠENJA

• Izmene ugovora zaključenih prema ranijim propisima,

• Zakonski osnovi za izmene ugovora,

• Obaveza obaveštavanja o izmenama;

EVIDENTIRANJE I NOVI NAČIN IZVEŠTAVANJA O SPROVEDENIM NABAVKAMA

• Načini obezbeđivanja konkurencije, evidentiranja i izveštavanja,

• Uputstvo i forma za objavljivanje podataka o izuzetim nabavkama.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 16.12.2020.