Zastava Bosne i Hercegovine

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Od 2022. godine počinje korišćenje sistema za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupaka trošenja novca budžetskih korisnika


U okviru projekta “Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama” Državna revizorska institucija (DRI) će od januara 2022. godine početi da koristi sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupaka trošenja novca budžetskih korisnika. Koliko i na koji način će ovaj projekat koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), doprineti boljem praćenju srpskih javnih finansija?

Iz Državne revizorske institucije, koja će biti u potpunosti digitalizovana, kažu da će sistem za automatizovano digitalno sprovođenje i praćenje postupka revizije (AMS) unaprediti kvalitet, olakšati i ubrzati postupak revizija od početka do kraja. To je softver koji će omogućiti kvalitetniji i efikasniji rad DRI. Uvođenjem AMS sistema, DRI će biti prvi među državnim organima u Republici Srbiji koji će digitalizovati svoje postupke.

“AMS će omogućiti standardizovan revizijski postupak, revizori će koristiti jedinstvene obrasce, a pregled svake revizije biće jasniji. Pristup informacijama tekućih i ranijih revizija biće jednostavan, efikasan i brz, a sistem će obezbediti poverljivost, integritet, dostupnost informacija, kao i kontrolu rada svakog pojedinca u svakoj fazi sprovođenja revizije”, navode iz Državne revizorske institucije.

Na listu rezultata koji se očekuju DRI stavlja i olakšano planiranje revizije, stvaranje baze subjekata po sektorima, baze preporuka, prijava, efekata revizije, kao i elektronsko upravljanje dokumentima.

Stoga će novi sistem za upravljanje revizijom omogućiti bolji nadzor nad trošenjem javnih sredstava u Republici Srbiji koji će biti usklađen sa najvišim međunarodnim standardima. To bi u praksi trebalo da rezultira time da se poveća obuhvat i kvalitet revizije, davanje preporuka subjektima, a postupanje subjekata po preporukama i povećanja uticaja eksterne revizije doprineće transparentnosti i stabilnosti celokupnog sistema javnih finansija na svim nivoima.

“Na taj način doprineće da budžetski korisnici odgovornije i transparentnije koriste javna sredstva, kako bi građani koji izdvajaju novac za poreze zauzvrat dobili kvalitetne i pravovremene javne usluge”, naglašavaju iz DRI.

S tim ciljem, DRI će u narednom petogodišnjem periodu nastojati da poveća broj revizora i subjekata revizije, ali i da pripremi priručnik za merenje uticaja revizorskih preporuka na upravljanje javnim sredstvima.

Primena AMS–a, kako dodaju iz DRI, doprineće jačanju mehanizama kontrole trošenja javnih sredstava kod više od 11.000 korisnika budžeta koji predstavljaju potencijalne subjekte DRI, što znači da se očekuje da ovaj sistem doprinese odgovornijem upravljanju javnim sredstvima.

Inače, direktor DRI Duško Pejović je na nedavnoj konferenciji rekao da se na ovaj način jača mehanizam kontrole trošenja državnog novca, što je i osnovna funkcija ove institucije.

“Cilj uvođenja ovog sistema je unapređenje kvaliteta postupaka revizije, kao i njihovo ubrzanje. U toku je završna faza u izradi softvera koja se sprovodi kroz obuku revizora i finalno testiranje i uređivanje sistema”, rekao je Pejović.

Podsetimo, u toku je završna faza u izradi softvera koja se sprovodi kroz obuku revizora i finalno testiranje i uređivanje sistema. Državni revizori će u narednom periodu moći da vide koje su funkcionalnosti sistema, da steknu osnove rada na njemu i da daju svoje komentare i sugestije.

Izvor: Vebsajt Biznis, Stefan Petrović, 10.11.2021.
Naslov: Redakcija