Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OSIGURANJU DEPOZITA: Banke će od 2022. godine uvesti novu metodologiju osiguranja depozita. U planu je i da se osigurani iznos podigne na 100.000 EUR


planirali da primenu otpočnemo tokom 2022. godine, što je i u skladu sa memorandumom koji smo potpisali sa MMF-om - rekao je Hanić.

Istakao je da je ona urađena u skladu sa smernicama za obračun premije osiguranja depozita koje je izdalo evropsko telo za bankarstvo, a u skladu su sa direktivom o osiguranju depozita.

Prema njegovim rečima posebno je važno da će se premija obračunavati i naplaćivati zavisno od procenjenog faktora rizika i Agencija će od NBS dobijati faktor rizika kojim će se korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti visina premije koju bi banke inače plaćale kada bi se primenjivala jedinstvena stopa.

- Banke koje su manje rizične plaćaće manji iznos na ime premije a rizičnije banke će plaćati veći iznos. Novi obračun će biti pravičniji od postojećeg linearnog - rekao je Hanić.

Naveo je da je sadašnje razmišljanje takvo da u početku primena raspon varijacija zavisno od faktora rizika ne bude veliki i da razlike između banaka budu recimo u intervalu od 0,8 do 1,25.

- Drugim rečima, banke sa najmanjim rizikom platiće za 20% manju premiju nego što bi plaćale prema linearnom modelu a one sa najvećim rizikom za 25% više od proseka, odnosno jedinstvenog iznosa - pojasnio je Hanić.

Dodao je da rađene simulacije pokazuju da to neće izazvati veće promene, pa će u masi premija koju će Agencija za osiguranje depozita naplaćivali biti ista kao i ranije ali će distribucija po bankama biti drugačija nego do sada.

Istakao je da će se prilikom određivanja faktora rizika koristiti pet grupnih indikatora a kada je reč o promeni visine osiguranog depozita sa sadašnjih 50.000 EUR, rekao je da se neće žuriti sa povećanjem ove sume ali da će su u nekoj od narednih promena zakona razmotriti i celishodnost podizanja nivoa na 100.000 evra, koliko on iznosi i u zemljama EU.

Izvor: Vebsajt eKapija, 09.11.2021.
Naslov: Redakcija