Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: U 2021. godini žene mogu u starosnu penziju sa 63 godine i dva meseca života


Za mesec i po dana na snagu stupaju važna pravila za penzionisanje u Srbiji. Do kraja godine traje rok za podnošenje zahteva svima koji žele da se penzionišu po trenutno važećim uslovima, jer već od 1. januara 2021. stupaju na snagu nova pravila.

Rigorozniji uslovi važiće od nove godine za penzionisanje žena, što znači da svaki zahtev koji dame podnesu posle 31. decembra podleže novim pravilima. Za muškarce uslovi za odlazak u redovnu penziju ostaju isti, ali ne i kada je reč o prevremenom penzionisanju.

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 - odluka US i 86/2019) promenjen je 2014. godine i od tada se za žene svake godine menjaju uslovi za penziju. Starosna granica se pomera od dva do šest meseci godišnje i tako sve do 2032. godine, kada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti, dve godine duže nego danas.

To praktično znači da u 2021. žene mogu u starosnu penziju sa 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je bilo potrebno u 2020. godini. Radni staž ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

I za odlazak u prevremenu penziju važe nova pravila, pa je tako za dame za ovu godinu uslov 57 godina i osam meseci života i 39 godina staža. Za narednu je to 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života.

Muškarci će u starosnu penziju u 2021. godini ići po starom - sa 65 godina života i 15 godina staža u radnoj knjižici. Ipak, promena ima kada je reč o ostvarivanju prava na prevremenu penziju.

Naime, muškarci su ove godine u prevremenu penziju išli sa 40 godina staža osiguranja i najmanje 58 godina i četiri meseca života. U 2021. godini ići će sa 40 godina staža i najmanje 59 godina života.

Za oba pola važi pravilo po kome i muškarci i žene mogu redovno da se penzionišu sa 45 godina staža, bez obzira na starost. Naravno, ako su im poslodavci sve vreme rada redovno uplaćivali doprinose.

Srbija je samo jedna od zemalja koje su prethodnih godina menjale pravila o penzionisanju, pa tako nove zakone imaju i Hrvatska, Crna Gora i Poljska. U narednih deset godina njihovi najstariji građani će moći u penziju sa navršenih 67 godina. Velika Britanija i Finska će u međuvremenu povećati granicu na 68 godina.

Izvor: Vebsajt Blic, 12.11.2020.
Naslov: Redakcija