Zastava Bosne i Hercegovine

OBJAVLJENE KORELACIONE TABELE ZA PRIMENU HS2022


Svetska carinska organizacije (SCO) je objavila Korelacione tabele HS 2022 – HS 2017 (tabela 1) i HS 2017 - HS 2022 (tabela 2), za novu verziju Harmonizovanog sistema naziva i šifarskih oznaka robe – verzija HS 2022. Ova verzija korelacionih tabela je usvojena na poslednjoj 66. sednici HS komiteta SCO, koja je održana u septembru /oktobru 2020. godine.

Korelacione tabele HS 2022 – HS 2017 i HS 2017 - HS 2022 daju vezu između tarifnih brojeva i tarifnih podbrojeva u trenutno važećoj HS2017 i novoj HS2022 i stoga su od izuzetne važnosti za novu verziju Harmonizovanog sistema HS 2022, koja će početi da se primenjuje za sve ugovorne strane od 1. januara 2022. godine.

Tabela 1 (HS 2022 – HS 2017) je dostuna na linku : http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/table-i_en.pdf?la=en.

Tabela 2 (HS 2017 – HS 2022) je dostupna na linku :

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-tools/hs-nomenclature-2022/table-ii_en.pdf?la=en.

Uzimajući u obzir obim i vrstu promena koje ova verzija HS donosi (novi, brisani ili izmenjeni tarifni brojevi, tarifni podbrojevi ili tarifni međupodbrojevi; migracije tarifnih podbrojeva ili tarifnih međupodbrojeva; nove, brisane ili izmenjene napomene uz Odeljke, Glave ili tarifne podbrojeve), kao i činjenicu da će ove korelacione tabele tokom 2021. godine biti osnov za razradu nacionalnih Carinskih tarifa za 2022. godinu na nivou širem od šest cifara (tariff subheading - tarifni podbroj), ove tabele su bitne za uspešnu primenu HS 2022 u globalnoj trgovini. U našem slučaju prihvatanje HS2022 promena će značiti i razradu Kombinovane nomenklature na nivou osmocifrenog tarifnog podbroja i tek onda razradu nacionalne Carinske tarife na nivou desetocifrenog tarifnog podbroja.

Korelacione tabele mogu biti u budućnosti predmet izmena ili promena u narednom periodu, posebno uzimajući u obzir rasprave u vezi sa svrstavanjem određene robe, koje su u toku pred HS komitetom. Važeća verzija će se uvek nalaziti na sajtu SCO.

HS2022 promene će biti sadržane u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2022. godinu.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 16.11.2020.