Zastava Bosne i Hercegovine

GRECO: Izveštaj Srbije o borbi protiv korupcije "globalno nezadovoljavajući"


Grupa zemalja za borbu protiv korupcije (GRECO), koju je osnovao Savet Evrope, ponovo je ove godine označila izveštaj Srbije kao "globalno nezadovoljavajući", saopštila je Transparentnost Srbije (TS).

Ta organizacija podseća da su istu takvu ocenu dali i pre tri godine, zbog propuštanja da se u roku kako prvom (do kraja 2016. godine), tako i naknadnom (do novembra 2018. godine) primene njihove preporuke za sprečavanje korupcije kod narodnih poslanika, sudija i tužilaca.

"Pređašnje objavljivanje ovakve ocene GRECO bilo je podsticaj da se, makar i sa zakašnjenjem, donese zakon o lobiranju. Ostaje da se vidi hoće li ovogodišnji nalazi uticati na vlasti u Srbiji da konačno učine nešto u vezi sa preostalim pitanjima, kao što su poštovanje pravila o javnim raspravama u pripremi zakona, organizacija javnih slušanja u Narodnoj skupštini, rešavanje sukoba interesa kod narodnih poslanika i stvaranje uslova za veću nezavisnost sudija i tužilaštava od političkih uticaja", navode u TS.

Ta organizacija dodaje da se iz objavljene liste odluka sa 86 plenarne sednice GRECO, koja je održana između 26. i 29. oktobra 2020. godine, Srbija dobila ocenu "globalno nezadovoljavajući" zbog izveštaja koji su predstavnici Srbije bili dužni da podnesu do kraja 2019. godine.

"Kada je učinak razmatran prethodni put, GRECO je zaključio da je deset preporuka delimično ostvareno, a da tri nisu uopšte. Za sada je nepoznato da li je GRECO dao Srbiji najlošiju ocenu zbog nezadovoljstva brzinom usvajanja ustavnih promena u oblasti pravosuđa i Zakona o sprečavanju korupcije ili je zauzeo stav da te odredbe nisu dovoljne da obezbede ostvarivanje preporuka", smatraju u Transparentnosti Srbija.

Zbog toga, ta organizacija poziva Vladu Republike Srbije da što pre odobri objavljivanje svih zaključaka GRECO, ali i da objavi šta će sve učiniti radi rešavanja ne samo onih pitanja koja se tiču izmena propisa, već i njihove primene u praksi.

"Na primer, kada je reč o zakonodavnom postupku, od februara 2020. godine ministarstva nisu oglasila ni jednu javnu raspravu na Vladinom portalu e-uprava, a istraživanje TS pokazuje da rasprave nisu uopšte održane ili da nisu održane po pravilima u velikom broju slučajeva ni tokom prošle godine. Isto tako, ni donošenje Zakona o lobiranju ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018 i 86/2019 - dr. zakon) do sada nije ni na koji način povećalo javnost informacija o uticajima na donošenje odluka u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti", dodaje se u saopštenju.

Prema oceni Transparentnosti, činjenica da se krajem tekuće godine i dalje govori o ispunjavanju preporuka za koje je rok istekao još pre četiri godine "jasno ukazuje da borba protiv korupcije nije bila visoko na listi prioriteta Vlade i Narodne skupštine".

"To je još vidljivije na osnovu velikog broja mera iz Nacionalne antikorupcijske strategije i Akcionog plana za poglavlje 23 za pregovore Srbije i EU, koje nisu ispunjene čak ni formalno", zaključuju u TS.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 10.11.2020.
Naslov: Redakcija