Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IZGLEDU I UPOTREBI GRBA, ZASTAVE I HIMNE REPUBLIKE SRBIJE: Državnu zastavu mogu da upotrebljavaju samo državne institucije nikako građani. Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se pravno lice koje upotrebi zastavu u obliku koji nije utvrđen Ustavom i zakonom. Kaznom od 40.000 do 400.000 dinara kazniće se pravno lice ako istakne oštećenu zastavu, a fizičko kaznom od 5.000 do 20.000 dinara


Vijorile su se srpske zastave na poslednjem dočeku sportistima. Zastavom se ogrću navijači u euforiji pobede, ali i svatovi. Ovo obeležje neretko se nađe na konferencijama ili tribinama. Ipak čini se da zastava nije draperija ili dekoracija, već državni simbol! I baš zato su Zakonom o izgledu i upotrebi grba, zastave i himne Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 10/2023) jasno propisana pravila kada, gde i na koji način se zastava postavlja.

Mnogi ne znaju da zastava Republike Srbije postoji u dva oblika, kao državna zastava i kao narodna zastava, i to u razmeri tri prema dva.

- Građani ne razlikuju državnu od narodne zastave, pa nesvesno krše propise o njenom korišćenju i postavljanje - priča heraldičar, đakon Nenad Jovanović direktor Centra za istraživanje pravoslavnog mehanizma.

Zakon je jasan. Državnu zastavu mogu da upotrebljavaju samo državne institucije nikako građani!

Novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara kazniće se pravno lice koje upotrebi zastavu u obliku koji nije utvrđen Ustavom i zakonom. Tako će se kaznom od 40.000 do 400.000 dinara kazniti pravno lice ako istakne oštećenu zastavu, a fizičko - kaznom od 5.000 do 20.000 dinara.

Razlike na koje građani treba da obrate pažnju. Državna zastava je horizontalna trobojka, sa crvenim, plavim i belim poljem koja su iste visine, a preko svega se, centra pomerenog ka jarbolu za jednu sedminu ukupne dužine zastave, nalazi se Mali grb. Narodna zastava jeste horizonatlna trobojka, takođe dugačka tri i visoka dva metra, sa poljima istih visina.

- Ne može čovek na kući da drži zastavu sa grbom jer to nije državna institucija. Ni privatne firme ne mogu da okače zastavu sa grbom. Zastava sa grbom se ne sme koristiti na svadbama, dočeku sportista i drugim proslavama. Za sve takve manifestacije građani treba da koriste narodnu zastavu - ističe Jovanović.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Espreso, 12.10.2023.
Naslov: Redakcija