Zastava Bosne i Hercegovine

UKINUTA POTVRDA O ŽIVOTU ZA KORISNIKE FONDA PIO REPUBLIKE SRPSKE SA PREBIVALIŠTEM U SRBIJI


Dostavljanje potvrde o životu do kraja tekuće godine za korisnike Fonda PIO Republike Srpske sa prebivalištem u Srbiji više nije uslov za nastavak redovne isplate penzija u narednoj godini.

Sve ovo je rezultat unapređenja postojeće saradnje između fonda dve zemlje kao i stavljanjem u funkciju elektronske razmene podataka.

Za 20.520 korisnika Fonda PIO Republike Srpske sa prebivalištem u našoj zemlji više ne postoji obaveza, kao što je to bilo do sada, da na kraju kalendarske godine dostavljaju dokaz o životu.

Na ovaj način penzionerima u Srbiji olakšava se obezbeđenje dokumentacije, a prestaje i dosadašnja praksa odlaska korisnika do jednog od pet nadležnih organa za overu potvrde o životu, što pojednostavljuje i olakšava obavezu korisnika po pitanju dokazivanja njihovog statusa.

Fond PIO Srpske je mogućnost elektronske razmene podataka o činjenici smrti korisnika zaokružio sa svim nosiocima osiguranja država nastalih na području bivše SFRJ osim sa Makedonijom, gde živi oko 180 korisnika.

Elektronskom razmenom praktično se smanjuje mogućnost preplate penzije u slučajevima kada se smrt korisnika prava, u skladu sa zakonom, Fondu ne prijavljuje blagovremeno, odnosno u roku od 30 dana.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Novosti, 12.10.2022.
Naslov: Redakcija