Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POZIV POSLODAVCIMA DA SE PRIJAVE ZA MODEL DUALNOG OBRAZOVANJA: Prijave se podnose do 30. novembra 2022. godine


Poslodavci koji žele da se uključe u model dualnog obrazovanja za narednu školsku 2023/2024. godinu, mogu podneti prijavu do 30. novembra.

Poslodavci se prijavljuju putem specijalizovanog veb portala Privredne komore Srbije http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ na kojem kreiraju profil kompanije i na jednostavan način, u tri koraka, podnose prijavu za uključivanje u model dualnog obrazovanja.

Broj obrazovnih profila koji su u ponudi za realizaciju po dualnom modelu raste iz godine u godinu, te će tako za narednu školsku 2023/2024. godinu, poslodavcima biti omogućeno da pored postojećih 65 obrazovnih profila, biraju kadrove i za 6 novih: elektrotehničar energetike, tehničar dizajna grafike, tehničar drumskog saobraćaja, nautički tehničar-rečni smer, tapetar-dekorater i cvećar-vrtlar.

Prilikom prijavljivanja, poslodavci podnose izjavu o spremnosti za uključivanje u dualno obrazovanje i zahtev za akreditaciju.

Prateću dokumentaciju za akreditaciju poslodavci dostavljaju najkasnije do 15. decembra, elektronskim putem na mejl: obrazovanje@pks.rs ili na adresu Privredne komore Srbije, Resavska 13-15, Beograd.

Više informacija predstavnici kompanija mogu dobiti na internet stranicama https://pks.rs/ i https://dualnoobrazovanje.rs/

Podaci da više od 700 kompanija učestvuje u sistemu dualnog obrazovanja u Srbiji i da je kroz

dualni obrazovni sistem prošlo više od 10.500 učenika, svedoče o tome da je ovaj model obrazovanja po meri privrede.

Obrazovni profili 2023-2024.pdf

Izvor: Vebsajt Privredne komore Srbije, 13.10.2022.
Naslov: Redakcija