Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA RS: Utvrđeni predlozi zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, o izmenama i dopunama Zakona o privremenom registru punoletnih državljana kojima se isplaćuje novčana pomoć


Vlada Republike Srbije usvojila je Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, kojim se ta oblast usklađuje sa propisima Evropske unije na celovit način.

Cilj Predloga zakona je da se uspostavi jedinstveni sistem i utvrde mere zaštite kako bi se smanjili štetni efekti buke na zdravlje ljudi, utvrdile granične vrednosti i javnosti obezbedio pristup tim informacijama.

Predložena rešenja predviđaju preventivne mere zaštite od buke koje se osnose na oblasti planiranja i izgradnje. U prostornim i urbanističkim planovima obezbeđuju se mere i uslovi zaštite od buke, a naročito međusobni prostorni raspored infrastrukture, industrijskih, stambenih, rekreacionih i drugih objekata, kao i akustično zoniranje i utvrđivanje posebnih režima korišćenja tih područja.

Kada je reč o sankcijama, ukoliko preduzeće ili drugo pravno lice učini prekršaj, predviđene su, pored novčanih kazni, i zaštitne mere oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje prekršaja, odnosno koji su nastali kada je prekršaj učinjen.

Na sednici je usvojen Zaključak o prihvatanju donacije Republike Poljske u vakcinama protiv bolesti COVID-19 SPIKEVAX (pod ranijim nazivom Moderna). Polazeći od tradicionalno prijateljskih i bliskih odnosa dveju država, Vlada Poljske je donela odluku da 200.000 doza vakcine, bez nadoknade, ustupi Srbiji kako bi se nastavila neometana masovna vakcinacija stanovništva.

Usvojen je i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, kojim se produžava rok do 30. aprila 2022. godine za prelazak na novi sistem, a koji predviđa mogućnost korišćenja, pored fiskalne kase, i tableta, mobilnog telefona i običnog ili termalnog štampača, kao i kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Trancizioni period počinje 1. novembra 2021. godine, a predložene izmene predviđaju i da neće biti potrebna defiskalizacija starih uređaja, već će ona biti automatski izvršena prelaskom na novi model.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privremenom registru punoletnih državljana kojima se isplaćuje novčana pomoć, čime je definisano davanje dodatne jednokratne pomoći od 20 evra (u dinarskoj protivvrednosti), u decembru.

Građani koji se nisu prvobitno prijavili za dodatnu novčanu pomoć 30+30 evra (u dinarskoj protivvrednosti), kao i oni koji su postali punoletni nakon 24. aprila 2021. godine, kada je Zakon stupio na snagu, to mogu da učine od 15. do 30. novembra 2021. godine. Vlada Srbije i na taj način nastavlja da pruža pomoć građanima usled pandemije koronavirusa.

Vlada je usvojila Zaključak u vezi sa izveštajem o stanju u sektoru mlekarstva i saglastnosti da se preduzmu neophodne aktivnosti za unapređenje stanja u sektoru mlekarstva u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19.

Imajući u vidu da se muzno govedarstvo u ovom trenutku nalazi u najtežem periodu, a da smanjenje broja krava nije rešenje za povećanje rentabilnosti proizvodnje mleka, jer bi to za posledicu imalo smanjenje broja primarnih proizvođača mleka, neophodno je da se u pronalasku rešenja uključe svi učesnici u proizvodnom lancu i tako ublaže posledice pandemije, stabilizuju tržište i cena i zaštiti domaća proizvodnja.

Vlada je donela i Odluku da se letnjikovac porodice Pejačević u Jarkovcima proglasi za kulturno dobro, kao i Odluku o utvrđivanju mere zaštite, granice zaštićene okoline i mere zaštite zaštićene okoline spomenika kulture zgrade Mitropolije u Novom Pazaru.

Ovaj objekat predstavlja reprezentativni primer gradske arhitekture karakteristične za period od kraja 18. i početka 19. veka. Jedna je od retko sačuvanih gradskih kuća iz tog perioda. Zgrada Mitropolije spada u najstarije primerke narodnog graditeljstva u Novom Pazaru, ali i u Srbiji. Svojim izgledom svedoči o potrebama, shvatanjima i navikama velikodostojnika SPC u 19. veku.

Pored svojih arhitektonskih vrednosti Mitropolija je značajna i kao svedočanstvo društvenog i političkog života u Novom Pazaru, položaju SPC i srpskog stanovništva u ovim krajevima pre oslobađanja od turske vlasti. Funkcije koje je dobijala svedoče i o razvoju školstva u ovom gradu na jugu Srbije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 16.09.2021.
Naslov: Redakcija