Zastava Bosne i Hercegovine

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o prekršajima. Utvrđena neustavnost odredaba Pravilnika o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa


Ustavni sud, Veliko veće, je na 13. sednici I Velikog veća odlučio o 31 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorom odredbe člana 281. stav 3. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - odluka US). (predmet IUz-25/2018)

Ustavni sud je na 13. sednici odlučio o 1 predmetu

I U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata Ustavni sud je:

- utvrdio da odredba člana 12. stav 3. Pravilnika o standardima za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa ("Sl. glasnik RS", br. 13/2019), nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom. Sud je odložio objavljivanje navedene odluke u “Službenom glasniku Republike Srbije” za šest meseci od dana njenog donošenja. (predmet IUo-245/2019)

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 16.09.2021.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija