Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA BANKA SRBIJE: Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala zadržana na nepromenjenom nivou


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 10. septembra 2020. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0%, radi ublažavanja potencijalnih negativnih posledica pandemije na uslove finansiranja privrede i stanovništva.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020 i 98/2020), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz juna 2020. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 82,8%, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća iznosila –0,7 procentna poena, što iako ukazuje na trend rasta, i dalje je ispod svog dugoročnog trenda.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 15.09.2020.
Naslov: Redakcija