Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM: Porodilje oštećene instrukcijom nadležnog ministarstva, nastale pogrešnim tumačenjem, smatraju udruženja majki


Majke na kojima su primenjivane neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017, 50/2018, 46/2021 - odluka US, 51/2021 - odluka US, 53/2021 - odluka US i 66/2021) i koje u prva tri meseca porodiljskog odsustva nisu primale minimalac, mogu da podnesu zahtev za izmenu svog pojedinačnog rešenja koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od njegovog donošenja nije prošlo više od dve godine.

Ovakvu instrukciju je Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju izdalo, zajedno sa kolegama iz resora za rad, i prosledilo je opštinskim upravama i centrima za socijalni rad i na taj način opet oštetilo deo od oko 9.000 žena koje imaju pravo na razliku u novcu.

- To bi značilo da sva rešenja, koja se tiču neustavnih odredaba, a doneta su pre stupanja na snagu odluka Ustavnog suda Srbije, neće moći da se izmene. Da li slučajno ili namerno, nadležni pogrešno tumače odredbu Zakona o Ustavnom sudu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 - odluka US, 103/2015 i 40/2015 - dr. zakon)i izdaju pogrešno uputstvo - tvrdi Tatjana Macura iz udruženja "Mame su zakon".

- Ovo, ako uopšte možemo da nazovemo tumačenjem, veoma je pogrešno, jer član 61 pomenutog zakona, a koji govori o roku od dve godine, uopšte se ne odnosi na pojedinačna rešenja, već na podnošenje predloga ili inicijative za ocenu ustavnosti.

Sporni propis je počeo da se primenjuje 1. jula 2018, a "Mame su zakon" uputile su predlog za ocenu ustavnosti zakona 22. februara 2019. godine, što znači da je sve bilo u roku.

- Da smo ga predale posle isteka roka, one sada ne bi imale pravo na obeštećenje. To znači da sve koje su oštećene od donošenja zakona do danas moraju da budu obeštećene. Ministarstva svoja uputstva moraju da usklade sa zakonom - kaže naša sagovornica.

Nadležni nisu objasnili po kom propisu je izdato, kako tvrdi Macura, pogrešno tumačenje zakona koje opet ide na štetu majki. Iz Ministarstva rada su nas uputili na Ministarstvo za brigu o porodici, ali tamo zbog godišnjih odmora niko nije mogao da objasni o čemu je reč.

Izvor: Novosti, J.Ž.S., 14.08.2021.
Naslov: Redakcija