Zastava Bosne i Hercegovine

STUPILA NA SNAGU IZMENJENA UREDBA O PROGRAMU PODSTICANJA ZAPOŠLJAVANJA MLADIH "MOJA PRVA PLATA": izmenjeni neki uslovi u vezi sa iznosom i isplatom naknade, kao i uslovi prijavljivanja


Zahvaljujući programu “Moja prva plata”, koji će biti nastavljen i ove godine, 10.000 ljudi mlađih od 30 godina sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje imaće priliku da svoje stečeno znanje pokaže i u praksi, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru. 

Novom Uredbom o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata” ("Sl. glasnik RS", br. 107/2020 i 79/2021), koja je stupila na snagu 14. avgusta, izmenjeni su određeni uslovi navedenog programa koji se tiču samog iznosa i isplate naknade, ali i uslova za prijavljivanje.

Korisniku programa sa srednjim obrazovanjem obezbediće se mesečna novčana naknada u iznosu od 22.000 dinara, umesto dosadašnjih 20.000 dinara. Mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara, umesto dosadašnjih 24.000.

Novčana naknada se isplaćuje u trajanju od devet meseci, a prema novim pravilima, isplata naknade korisniku programa “Moja prva plata” obavljaće se preko banke Poštanska štedionica ad Beograd, koja će za navedenu namenu otvoriti namenski tekući račun korisnicima programa i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi sa tim računima, i neće naplaćivati naknadu, niti druge troškove.

Iako u prethodnom ciklusu nije bilo ograničenja, sada nezaposleni može učestvovati u programu samo jednom.

U Uniji poslodavaca Srbije smatraju da je program “Moja prva plata” sjajna mogućnost za mlade da u okviru realnog poslovnog okruženja primene svoja teorijska znanja u praksi i upoznaju i rade sa ljudima iz struke.

“Kroz program ’Moja prva plata’ otvara se mogućnost za poslodavce da se upoznaju sa mladim ljudima bez radnog iskustva, da ih direktno u svom poslovnom okruženju upoznaju sa načinom rada i obezbede mentora koji će ih voditi kroz različite faze poslovanja. Ovo je način da mladima bez radnog iskustva obezbede neophodnu obuku i pripreme ih za pravi posao u okviru koga će ostvariti punu produktivnost”, kaže za Biznis.rs Ljiljana Pavlović iz Unije poslodavaca Srbije.

Kada je reč o poslodavcima, ovo je put da prepoznaju mlade ljude koji se uklapaju u njihov organizacijski tim, da ih dodatno obuče i pripreme za puno angažovanje u svojim preduzećima, napominje naša sagovornica i dodaje da će, sudeći prema dosadašnjim utiscima i ocenama poslodavaca, visok procenat mladih svoj status promeniti u “zaposlen”.

“Sa jedne strane, poslodavci zahtevaju reformu obrazovnog sistema i traže veće učešće u politikama koje se bave obrazovanjem jer smatraju da mladi tokom formalnog obrazovanja ne stiču znanja koja su im potrebna za realan posao kojim će se kasnije baviti u preduzećima.  S druge strane, na tržištu vlada deficit stručnih kadrova u gotovo svim oblastima, počev od građevinske industrije, gde nedostaju i inženjeri i zanatlije, do trgovine, gde je teško obezbediti ljude koji će se baviti prodajom i uslugama u maloprodajnim objektima”, navodi Pavlović.

Prema njenim rečima, i tekstilna industrija godinama unazad ima ogromnih problema da dođe do radnika, a slična situacija je i u sektoru ugostiteljstva, koji je dodatno ugrožen i krizom izazvanom pandemijom i ograničenim radom.

“U svim privrednim granama nedostaje stručnih kadrova i poslodavcima je vrlo teško da obezbede i zadrže stručne ljude u svojim preduzećima”, zaključuje ona.

Šta podrazumeva program “Moja prva plata” i ko ima pravo učešća

Učešće u programu „Moja prva plata” mladima otvara mogućnost za ulazak na tržište rada, u željenu kompaniju i priliku da po završenom školovanju dobiju prvi ugovor o radu. Na neki način, ovaj program predstavlja “prečicu za posao” jer iskustva mnogih ukazuju da je najteže dobiti prvi posao.

U program se uključuju nezaposlena lica sa najmanje srednjim obrazovanjem i bez radnog iskustva u trajanju od devet meseci. Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština.

Nezaposleno lice se uključuje u program ako:

  • se nalazi na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje,
  • ima najmanje srednje obrazovanje,
  • ima do navršenih 30 godina života,
  • nema radnog iskustva, odnosno ima prethodno stečeno radno iskustvo kraće od trajanja ovog programa (devet meseci),
  • nije bilo u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Pre uključivanja u program Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) vrši proveru ispunjenosti zakonskih uslova i uslova iz javnog poziva za nezaposlenog.

Nacionalna služba za zapošljavanje u javnom pozivu bliže određuje uslove i kriterijume za uključivanje u program nezaposlenih lica. Takođe, NSZ vrši obračun i isplatu novčane naknade korisnicima programa i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, na mesečnom nivou. Pored iznosa novčane naknade koji korisniku programa isplaćuje NSZ, poslodavac može isplatiti dodatna sredstva.

Kroz program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, započet u avgustu prošle godine, priliku za posao našlo je 8.224 pripravnika.

Izvor: Biznis, Marija Jovanović, 16.08.2021.
Naslov: Redakcija