Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Odluku o tome koje će se knjige koristiti u nastavi može da donese Nastavničko veće, ali samo uz saglasnost Saveta roditelja


Besplatni udžbenici, onlajn, štampani, PDF varijante, strani izdavači ili Zavod za udžbenike, skuplji ili jeftiniji – toliko varijanti je bilo proteklih meseci u medijima, pa su mnogi građani pomislili da su stručni da odluče iz kojih knjiga deca treba da uče. Ko treba da izabere udžbenike, na osnovu čega, i koliko se pitaju roditelji?

Do početka nove školske godine ostalo je još malo. Glavna dilema je i dalje da li će đaci nastavu pohađati u učionicama, onlajn ili kombinovano, ali poslednjih dana roditelji i deca najviše razmišljaju o nabavci udžbenika.

U srednjim školama kupuju se udžbenici koje je predložilo Nastavničko veće. U osnovnim školama, već tradicionalno biraju se autori, izdavači, što ponekad zbunjuje roditelje.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020)je jasan – odluku o tome koje će se knjige koristiti u nastavi može da donese Nastavničko veće, ali samo uz saglasnost Saveta roditelja.

Do nesuglasica dolazi kada pojedini direktori ne uvažavaju mišljenje Saveta roditelja i nameću udžbenike za koje se opredelila škola.

Zaštitnik građana kaže da je problem nastao zato što postoje dva zakona – jedan o sistemu obrazovanja, po kome roditelji moraju o tome da odlučuju, i drugi, koji kaže da se roditelji samo obaveštavaju o tome koje je udžbenike škola izabrala.

"Uloga roditelja nije tu sasvim jasna. U Zakonu stoji da oni daju saglasnost na Savet roditelja, na taj spisak udžbenika, ali nastavnici ga predlažu. Do sada nismo imali problem da su roditelji hteli da menjaju spisak i da se na taj način mešaju. Nije ideja da roditelji mogu da preinače", kaže Ivana Orolicki, direktorka škole "Svetozar Marković".

Možda nije bila ideja, ali plan nekih roditelja jeste da u septembru nabave deci besplatne udžbenike iz kojih će, kako smatraju, naučiti sve kao i iz onih udžbenika koje je izabrala škola.

Na sajtu Ministarstva prosvete može se videti kompletan spisak udžbenika po kojima se može pratiti školski program, a za pojedine predmete postoji i po nekoliko udžbenika različitih izdavača – 11, na primer, za Prirodu i društvo za treći razred. Pitanje je i kako odabrati najbolji udžbenik.

"Imali smo Zavod za udžbenike koji je imao monopol i štampao sve udžbenike, a onda je pušteno slobodno tržište udžbenika i puno izdavača je konkurisalo", kaže Ivana Orolicki.

U većini škola nova, izabrana izdanja stigla su krajem prošle školske godine i roditelji su ih već preuzeli. Najjeftinije su knjige za prvi razred koje koštaju oko 6.000 dinara.

Cene drastično rastu za starije razrede, jer ima i mnogo više predmeta. Najskuplji je komplet za osmake, za koji roditelji moraju da izdvoje oko 17.000 dinara.

Izvor: RTS, Marina Stanković, 13.08.2021.
Naslov: Redakcija