Zastava Bosne i Hercegovine

STARTUJE PROGRAM MOJA PRVA PLATA: Firme mogu da konkurišu do 25. septembra, a zainteresovani za rad od prvog do 15. oktobra


Naconalna služba za zapošljavanje danas će raspisati poziv poslodavcima zainteresovanim da tek svršenim srednjoškolcima i diplomcima ponude prvo radno mesto.

Mladi, do 30 godina starosti, koji bi kroz program "Moja prva plata" da steknu praksu, moći će da konkurišu od 1. do 15. oktobra. Firme će za angažovanje tek svršenog srednjoškolca dobijati iz budžeta 20.000 dinara dotacije, a za diplomca 24.000 dinara tokom devet meseci.

Procene su da će prve zarade uz pomoć budžeta dobiti oko 10.000 mladih, a državu će to koštati dve milijarde dinara.

Firme će za program moći da apliciraju preko sajta "Moja prva plata" do 25. septembra. Unosiće opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka, ali i ostale uslove koje očekuju da kandidat treba da ispuni. Za prijavu budućih radnika, Kancelarija za IT i eUpravu, kreiraće aplikaciju.

Na projektu zajednički rade Privredna komora Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, uz podršku Ministarstva finansija. Firme i budući zaposleni povezivaće se od 1. novembra.

Zaposleni mladi će imati pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom, što će isplaćivati NSZ. Pored iznosa koji država daje za njihov angažman, poslodavac može korisniku programa isplatiti dodatna sredstva..

Mlade mogu da traže i privatne i državne kompanije. Prioritet će imati poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih opština.

Sprovođenje programa će pratiti radna grupa koju će formirati Vlada. U njoj će biti predstavnici kabineta predsednika Vlade, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva finansija, Ministarstva omladine i sporta, Nacionalne službe za zapošljavanje i Privredne komore Srbije.

Izvor: Novosti, V. N, 16.08.2020.
Naslov: Redakcija