Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA OČUVANJE STABILNOSTI FINANSIJSKOG SISTEMA: Počela naplata kamata na dozvoljeni minus i kreditne kartice


Tromesečna pauza u otplati obaveza bankama, za one koji su to prihvatili, nije se odnosila samo na moratorijum u otplati kredita, već i drugih obaveza poput kamate na dozvoljeni minus i kreditne kartice. I one počevši od jula stižu na naplatu, o čemu banke uveliko obaveštavaju korisnike.

U Udruženju banaka Srbije (UBS) kažu da, ako su građani tokom moratorijuma koristili dozvoljeni minus, oni će kamatu na taj novac platiti odloženo. "Kamatu za minus u martu platiće krajem juna, za april krajem jula, a za maj krajem avgusta. Ukoliko takvu obavezu imaju i ona im dospeva u navedenim mesecima, dobro je da razmisle da li će i u tim mesecima koristiti dozvoljeni minus ili će to previše opteretiti njihove račune", kažu u ovom udruženju.

Pošto je kamata na dozvoljeni minus najskuplja bankarska usluga za one koji su je koristili stići će i nemali iznos.

Prema podacima Narodne banke Srbije, za maj kamata na dozvoljeno prekoračenje u proseku na godišnjem nivou iznosi 28,7, dok je na nedozvoljeni 36,3 odsto.

Prema podacima Udruženja banaka 5,3 miliona korisnika ima čak 7,8 miliona tekućih računa. Iznos dozvoljenog prekoračenja je čak 47 milijardi dinara, a u docnji, što znači nedozvoljenom prekoračenju, čak je 216.000 korisnika.

Što se tiče naplate kamate iz perioda moratorijuma po kreditnim karticama, zavisno od vrste ugovora koji banka ima s klijentom, biće nastavljena od jula.

"Za korisnike revolving kreditnih kartica kod kojih se izmirenje obaveza obavlja minimalnom uplatom pet, deset, 20 odsto, redovna kamata biće pripisana glavnici duga i naplaćivaće se redovnom mesečnom dinamikom, o čemu će banka uredno obavestiti svoje klijente. Redovna kamata će se po isteku moratorijuma pripisati nedospeloj glavnici i korisnik će biti u obavezi da plaća minimalni procenat mesečne otplate kako je ugovorom već ranije definisano", objašnjavaju u udruženju.

Za korisnike kreditnih kartica koji plaćaju na rate, od jula nastaviće se otplata redovnih rata s periodima dospeća koji su prolongirani za 90 dana. Za korisnike ovih kreditnih kartica neće biti ponovnog obračuna kamate koja je uključena u redovnu ratu.

Kad je reč o otplati dospelih obaveza iz perioda moratorijuma, važno je napomenuti, kažu u udruženju, da je, zbog specifičnosti bankarskih proizvoda i različitih modaliteta koje su banke nudile i ugovarale s klijentima, neophodno pratiti uputstva koje su sve banke detaljno postavile na svojim sajtovima. Takođe, o novim datumima dospeća i visini dospelih obaveza banke će svoje klijente blagovremeno informisati i putem izvoda.

Banke su to već uradile i na sajtu jedne od najvećih pojašnjava se da, za klijente koji su prihvatili moratorijum na dozvoljeno prekoračenje platnog računa, redovne kamate za mart, april i maj nisu naplaćene, a biće naplaćene u naredna tri meseca pri naplati redovne kamate za mesec jun, jul i avgust.

"Naplata obračunate kamate za mart i redovne kamate za jun biće sprovedena za fizička lica na dan 30. jun, odnosno za pravna lica na dan 1. jul 2020. godine. Rok za naplatu obračunate kamate za april i redovne kamate za jul biće za fizička lica 31. jul, a za pravna lica dan kasnije 1. avgust 2020. godine. Naplata obračunate kamate za maj i redovne kamate za avgust za fizička lica je 31. avgusta, a za pravna lica 1. septembra. Za klijente koji su prihvatili moratorijum na dozvoljeno prekoračenje platnog računa nastavlja se obračun zatezne kamate, počev od 1. jula 2020. godine", navode iz udruženja.

Što se tiče kreditnih kartica, njih u Srbiji ima milion građana, neki i više njih, pošto je ukupno izdato 1,3 miliona kreditnih kartica. Banke su odobrile da građani na ovaj način mogu da podignu 93 milijarde dinara, a oni koriste 33 milijarde dinara. Svoje obaveze po kreditnim karticama ne izmiruje 50.000 vlasnika kartica.

Izvor: Vebsajt Politika, Jovana Rabrenović, 14.07.2020.
Naslov: Redakcija