Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O PREVENTIVNIM MERAMA ZA BEZBEDAN I ZDRAV RAD ZA SPREČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA EPIDEMIJE ZARAZNE BOLESTI: Rok za donošenje plana primene mera 10. avgust 2020. godine


Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 94/2020 - dalje: Pravilnik), poslodavcima je ostavljen rok od 30 dana da donesu plan primene mera. Ovaj plan obavezan je za sve kompanije, a iako Pravilnikom nisu propisane kaznene mere, jesu Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - dr. zakon).

Za poslodavce visina kazne ide i do milion dinara, dok bi zaposleni za nepoštovanje propisa mogli da budu kažnjeni sa 20.000 dinara.

Kako je u samom pravilniku definisano, plan mora da sadrži:

1) preventivne mere i aktivnosti za sprečavanje pojave epidemije zarazne bolesti;

2) zaduženje za sprovođenje i kontrolu sprovođenja preventivnih mera i aktivnosti;

3) mere i aktivnosti za postupanje u slučaju pojave epidemije zarazne bolesti.

- Preventivne mere za sprečavanje pojave zarazne bolesti -

Poslodavac je dužan da pre početka rada obezbedi pisane instrukcije i uputstva o merama.

U preventivne mere spada sve poput, omogućavanje rada od kuće zaposlenima koji sumnjaju na infekciju, rada u smenama, dezinfekcije pre ulaska u prostorije (postavljanje dezobarijera), pojačane higijena, čišćenja prostorija i radnih površina, redovnog provetravanja, kao i obezbeđivanja dovoljne količine sapuna, ubrusa i dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola za pranje ruku.

- Kontrola preventivnih mera -

Proveru efikasnosti primene mera bezbednosti i zdravlja zaposlenih na radu kod poslodavca obavlja lice za bezbednost i zdravlje na radu. Osoba zadužena za bezbednost i zdravlje na radu učestvuje u izradi plana primene mera, priprema pisana uputstva i instrukcije za bezbedan i zdrav rad u cilju zaštite zdravlja zaposlenih od epidemije zarazne bolesti.

Takođe, obaveze ovog zaposlenog su i da kontroliše primenu mera koje su utvrđene, i kontroliše korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. Potrebno je i da sarađuje sa državnim organima i daje potrebna obaveštenja o primeni preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 - Mere u slučaju pojave zarazne bolesti -

Ukoliko dođe do pojave zarazne bolesti među zaposlenima, prostor u kojem je boravio zaposleni koji je zaražen se redovno fizički i hemijski dezinfikuje i provetrava. Takođe, potrebno je i da se poštuju procedure ulaska i izlaska u prostorije poslodavca, koriste propisana sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu i druge mere zaštite tokom procesa rada.

Trebalo bi da se precizno definišu pravci kretanja zaposlenih kroz radne i pomoćne prostorije i organizuje stroga kontrola kretanja zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je radio zaposleni koji je zaražen.

Kontakti zaposlenih iz organizacione jedinice u kojoj je boravio zaposleni koji je zaražen sa drugim zaposlenima se svode na nužne uz propisane mere zaštite, a primenjuju se i sve druge mere po preporuci epidemiologa.

Izvor: Vebsajt Blic, M.A., 14.07.2020.
Naslov: Redakcija