Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Predmeti zaštite uzbunjivača hitni, ali i dalje ima nerešenih


Predmeti radi zaštite uzbunjivača u sudovima smatraju se hitnim, ali i dalje ima predmeta u kojima postupak nije okončan ni posle tri godine, navodi se u Godišnjem izvešaju o radu sudova u Srbiji za 2019. godinu.

Takvih predmeta je na kraju prošle godine bilo trinaest, dok je ukupno ostalo nerešeno 60 predmeta radi zaštite uzbunjivača od odmazde zbog obelodanjivanja informacija u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014).

U 2019. godini primljeno je 152 nova predmeta, od ukupnog broja predmeta u radu (220) sudovi su rešili 160 predmeta.

Iako ovi predmeti nisu brojni, njihov je značaj veliki, s obzirom na to da je ostvarenje prava na uzbunjivanje, kao ljudskog prava koje štiti slobodu govora, od značaja za vladavinu prava i razvoj svakog demokratskog društva, ocenjuje se u izveštaju.

Prema izveštajima sudova zbog krivičnih dela sa elementima korupcije u 2019. primljeno je 1.516 novih predmeta, rešeno je 1.792 predmeta, a ostalo nerešeno 1.290. Smanjen je broj ovih nerešenih predmeta, a od ukupnog broja nerešenih predmeta u 498 starih premeta, postupak traje duže od tri godine računajući od dana podnošenja inicijalnog akta.

Izvor: Vebsajt Nova ekonomija, 14.07.2020.
Naslov: Redakcija