Zastava Bosne i Hercegovine

MOGUĆNOST ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Od 18. jula biće omogućena elektronska prijava naknade na Obrascu 1 za 2020. godinu. Prijave za 2019. godinu ne mogu se podnositi elektronski


Sekretarijat za javne prihode Grada Beograda obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnike i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da će od 18. jula 2020. godine na Portalu LPA (lpa.gov.rs) biti omogućeno elektronsko podnošenje prijava sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Prijave za prethodnu, 2019. godinu, za period od 7. do 31. decembra, ne mogu se podnositi elektronski.

Prijava za 2019, kao i za 2020. godinu, može se podneti u papirnom obliku: poštom, mejlom (na objavljenu službenu mejl adresu opštinskog odeljenja) ili neposredno na adresu nadležnog opštinskog odeljenja.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine - preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu da 31. jula ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi sa unosom podataka u prijavu - Obrazac 1:

- Potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo obrasca);

- Unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz prethodne godine (ne u hiljadama dinara);

- U polje "jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost" unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprava, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Izvor: Vebsajt Beoinfo i Vlade, 16.07.2020.
Naslov: Redakcija