Zastava Bosne i Hercegovine

GODIŠNJI KOORDINACIONI SASTANAK MMF-A U BEČU: Izazovi i iskustva u sprovođenju transformacije Poreske uprave


Direktorka Poreske uprave Republike Srbije Dragana Marković učestvuje na Godišnjem koordinacionom sastanku u Beču, koji je ove godine održan 12. i 13. juna. Skup je organizovalo Odeljenje za fiskalne poslove Međunarodnog monetarnog fonda i predstavlja značajnu priliku za sve korisnike programa za razvoj kapaciteta da razmene iskustva i izazove u sprovođenju fiskalnih reformi u svojim zemljama.

Direktorka Marković je prisutne, u svom obraćanju, upoznala sa strukturom i organizacijom Poreske uprave Republike Srbije. Potom je istakla da se reforma Poreske uprave, kao sveobuhvatan proces reformi, koji podrazumeva niz institucionalnih, organizacionih i tehnoloških promena, sprovodi intenzivno od usvajanja prvog Programa transformacije Poreske uprave za period 2015 - 2020. godine. U nastavku obraćanja predstavila je realizovane promene i naglasila da je proces transformacije Poreske Uprave prepoznat kao jedan od najvažnijih reformskih procesa ne samo u oblasti sistema javnih finansija, već i u procesu modernizacije celokupnog sistema javne uprave. Ona je, zatim, istakla da je u cilju kontinuiranog nastavka reforme Poreske uprave Vlada Republike Srbije usvojila drugi Program transformacije za period 2021-2025. godine.

Nakon usvajanja drugog Programa za transformaciju ostvarene su sledeće ključne aktivnosti od značaja za realizaciju strateškog razvoja Poreske Uprave - usvojen je Redizajn poslovnih procesa, zatim, otpočeta je puna primena novog modela fiskalizacije, usvojena je nova Strategija razvoja ljudskih resursa i u toku nabavka gotovog komercijalnog softverskog rešenja (COTS) koje će podržati redizajnirane poslovne procese, kazala je direktorka Marković. Takođe, istakla je da je Poreska uprava u 2023. godini pripremila unapred popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana, sa podacima iz službenih evidencija, čime je poreskim obveznicima značajno olakšano ispunjenje zakonske obaveze.

Direktorka Marković je posebno naglasila da bi krajnji cilj programa, digitalno transformisana Poreska uprava, trebalo da bude ostvaren kroz pojednostavljene i potpuno digitalizovane poslovne procese, pojednostavljenu organizaciju, racionalizovanu kadrovsku strukturu i veću integraciju sa relevantnim državnim organima, finansijskim organizacijama, poreskim obveznicima i drugim eksternim akterima.

Direktorka se, zatim, u svojoj prezentaciji osvrnula na razloge za reformske promene, strateški okvir za promene i model i način upravljanja promenama uz prezentovanje i rezimiranje nekih od dosadašnja iskustva u procesu sprovođenja transformacije Poreske uprave Republike Srbije.

Ona je na zvršetku svog obraćanja istakla da je zajednička nit koja povezuje i koja čini svrhu svih reformskih procesa, definisanje puta koji vodi do ostvarivanja konačnog cilja - potpune transformacije Poreske uprave Republike Srbije u modernu i efikasnu poresku administraciju, koja obezbeđuje održive i predvidive javne finansije, uz kreiranje ambijenta u kome svaki poreski obveznik dobrovoljno i bez suvišnih troškova ispunjava svoje poreske obaveze.

Godišnjem koordinacionom sastanku u Beču prisustvovali su predstavnici zemalja iz regiona Jugoistočne Evrope, MMF-a, Evropske komisije i Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).


Izvor: Vebsajt Poreske uprave, 12.06.2024.
Naslov: Redakcija