Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU IZDAVANJA, VOĐENJA EVIDENCIJA, IZGLEDU I NAČINU POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA: Od 15. juna, vozači električnih trotineta mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako imaju nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost u saobraćaju


Od subote, 15. juna, vozači električnih trotineta mogu da učestvuju u saobraćaju samo ako imaju nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost u saobraćaju. 

Sa tom oznakom, ovi električni dvotočkaši moći će da se kreću biciklističkim stazama, pešačko-biciklističkim stazama ili biciklističkim trakama.

“Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog trotineta može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina”, objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavno na svom Instagram profilu.

Pored ovog, MUP Srbije je propisao i sledeća pravila:

- Vozači električnih trotineta mogu učestvovati u saobraćaju samo pod uslovom da imaju odgovarajuću nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja;

- Električni trotinet se vozi biciklističkom stazom, pešačko-biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom;

- Ukoliko ne postoji predviđena staza, vozač električnog vozila može se kretati kolovozom na putu na kome je ograničena brzina kretanja 30 kilometara na sat, odnosno 50 ukoliko ima više od 18 godina;

- Prilikom prelaska ulice, vozač električnog trotineta ne sme da ga vozi, odnosno mora da siđe sa njega i pređe ulicu, osim na prelazu biciklističke staze;

- Vozač električnog trotineta mora nositi svetloodbojni prsluk kada se kreće kolovozom;

- U uslovima smanjene vidljivosti i noću u obavezi je da nosi svetloodbojni prsluk i kada se kreće biciklističkom stazom

- Vozač električnog trotineta je u obavezi da nosi zaštitnu biciklističku kacigu, a tokom vožnje zabranjeno je korišćenje slušalica za audio uređaje u oba uva

- Električnim trotinetom se ne može prevoziti više osoba

Kazna za vožnju bez zaštitne opreme i vožnju po trotoaru je 10.000 dinara.

• Koliko košta registrovanje električnog trotineta?

Prema uredbi o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, registracija trotineta košta 2.060 dinara.

“Cena usluge izdavanja nalepnice za laka električna vozila iznosi 1.560,00 dinara. Cena obrasca nalepnice za laka električna vozila iznosi 500,00 dinara”, stoji u ovoj odredbi.

U zahtevu za izdavanje nalepnice treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, e-mail), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila).

Takođe, neophodno je uz zahtev dostaviti i tehničku dokumentaciju za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila.

• Pitanje koje je možda izazvalo i najviše pažnje prethodnih meseci jeste - kako se registruju trotineti koji nemaju dokumentaciju?

Naime, veliki broj trotineta je uvezen ili su pak preprodavani, te dokumentacije nema. U tom slučaju neophodno je utvrditi jačinu motora, a to se može uraditi prilikom tehničkog pregleda u ovlašćenom servisu.

Prema podacima Agencije za bezbednost saobraćaja, do sada je izdato skoro 3.500 nalepnica, od čega najviše u Beogradu, zatim Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

• Kako se definiše “lako električno vozilo”?

Izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima uvedena je definicija “lakog električnog vozila”.

“Lako električno vozilo je motorno vozilo sa najmanje dva točka, sa mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga elektromotora nije veća od 0,6 kilovata, čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara po času i čija masa praznog vozila ne prelazi 35 kilograma”, stoji u zakonu.

Istim izmenama navedenog Zakona u članu 92g propisano je sledeće:

“Vozač sme da upravlja lakim električnim vozilom u saobraćaju na putu ukoliko je na vozilu postavljena nalepnica koju izdaje Agencija, iz koje se može utvrditi snaga elektromotora, konstruktivna brzina i masa praznog vozila.”

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Biznis, Milica Vojtek, 14.06.2024.
Naslov: Redakcija