Zastava Bosne i Hercegovine

NAJAVLJENO SMANJIVANJE VISINE RATA ZA GRAĐANE KOJI IMAJU KREDITE U DINARIMA SA VARIJABILNOM KAMATOM


Građani koji imaju kredite u dinarima sa varijabilnom kamatom i oni koji planaraju da uzmu takvu pozajmicu u naredna tri meseca mogu da očekuju smanjivanje visine rate. Ovo je omogućeno jučerašnjom odlukom Narodne banke Srbije da snizi referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, na nivo od 6,25 odsto. Izvršni odbor NBS smanjio je i stopu na depozitne olakšice na pet procenata, kao i na kreditne olakšice na 7,50 odsto.

Kako u razgovoru za "Novosti" ocenjuje finansijski stručnjak Vladimir Vasić, ovo je pozitivan signal za finansijsko tržište i indikretno za korisnike kredita. On navodi se snižavanje referentne kamate uvek sa odloženim dejstvom preliva na cenu novca.

- Potrebno je da prođe od jednog do tri meseca da bi zaduženi u dinarima sa varijabilnom kamatom i oni koji planiraju da uzmu takvu pozajmicu mogli da osete pojeftinjenje kredita - objašnjava Vasić. - Oni koji imaju kredite u dinarima sa fiksnom kamatom ne mogu da očekuju nikakvu promenu.

On navodi da se trend smanjivanja kamata očekuju u narednih godinu-dve. Dinamika kojom će dalje NBS snižavati ključnu kamatu, kako dodaje, zavisi od brzine smanjivanja inflacije i rasta BDP, a u dobrom pravcu idu oba parametra.

Govoreći o tome da li je bolje uzeti kredit sa fiksnom ili varijabilnom kamatom, on kaže da to zavisi od toga šta korisnik kredita želi.

- U trenutku uzimanja kredita fiksna je uvek veća nego varijabilna, jer je ukalkulisan rizik - navodi Vasić. - Za koju kamatu ćete se opredeliti zavisi od toga da li želite da računicu bazirate na tome koliko biste uštedeli u tom talasu pojeftinjenja, ili želite da imate sigurnost i da ne razmišljate i onda uzmete fiksnu i znate tačno kolika vam je rata.

Podsetimo da je i Evropska centralna banka 6. juna snizila ključnu kamatu prvi put od 2019. godine. To znači da bi građani i privrednici koji imaju kredite indeksirane u evrima mogli da očekuju početkom sledeće godine smanjivanje visine rate.

Kako je NBS saopštila, priliko donošenja odluke o smanjivanju ključne kamate Izvršni odbor je imao u vidu višemesečnu opadajuću putanju domaće inflacije i njen povratak u granice cilja u maju, u skladu sa projekcijama NBS, kao i očekivano kretanje inflacije i drugih makroekonomskih pokazatelja iz domaćeg i međunarodnog okruženja u narednom periodu. Centralna banka ne očekuje znatniji rast cena proizvoda i usluga koje uvozimo, ali pažljivo prati sve faktore koji i na strani ponude i na strani tražnje mogu delovati na kretanje inflacije u narednom periodu, od čega će zavisiti buduće odluke monetarne politike.

- Očekivano postepeno smanjenje cene evroindeksiranog zaduživanja na domaćem tržištu zajedno sa početkom snižavanja referentne kamatne stope NBS, trebalo bi da doprinese postepenom rastu kreditne aktivnosti i domaće tražnje, koji neće ugroziti opadajuću putanju inflacije - navodi Centralna banka. - Izvršni odbor je imao u vidu da relevantne institucije predviđaju blago opadajući trend kretanja svetske cene nafte u narednom periodu. Međugodišnja inflacija u Srbiji se, u skladu sa očekivanjima NBS u maju vratila u granice cilja tri plus minus 1,5 odsto i iznosila je 4,5 procenta.

U narednom periodu, NBS očekuje dalje smanjenje inflacije i njeno zadržavanje u granicama cilja u srednjem roku, pri čemu će se od početka 2025. inflacija kretati oko centralne vrednosti cilja od tri odsto, a takvom kretanju inflacije doprineće i dalje restriktivni monetarni uslovi, smanjeni globalni inflatorni pritisci, kao i niža inflaciona očekivanja tržišnih subjekata.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.


Izvor: Vebsajt Novosti, 15.6.2024.
Naslov: Redakcija