Zastava Bosne i Hercegovine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE: Učešće delegacije Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova na pripremnom sastanku za Konferenciju o rodnoj ravnopravnosti u Berlinskom procesu


Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Aleksandar Marković i članica Odbora Andrijana Aleksandrov, učestvovali su na pripremnom sastanku za Konferenciju o rodnoj ravnopravnosti u Berlinskom procesu, koji je održan u Baru, Crna Gora, od 11. do 13. juna 2024. godine.

Pripremni sastanak je održan u organizaciji Nemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koji, u ime nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju, sprovodi projekat Regionalna saradnja za evropske integracije.

Na sastanku je istaknuto da su tokom protekle decenije postojanja Berlinskog procesa, organizacije ženskog civilnog društva ukazivale na odsustvo rodnih pitanja u okviru ovog procesa. Cilj ovog sastanka je bio da se razgovara o preporukama koje treba da omoguće da Berlinski proces u budućnosti bude rodno osetljiviji i da se ukaže na značaj ove teme. Takođe, razmotrili su se predstojeći koraci pre Konferencije na temu Feministička razvojna politika: pristup za ubrzanje evropskih integracija Zapadnog Balkana, koja će se održati 19. septembra 2024. godine u Berlinu, kao prateći događaj u okviru Berlinskog procesa.

Učesnici su dali svoja viđenja i preporuke u vezi tema koje bi trebalo da se nađu na agendi predstojeće konferencije, a to su: značaj borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i unapređenje socijalne sigurnosti kroz jačanje učešća žena na zajedničkom regionalnom tržištu rada; uključivanje žena u donošenje odluka u procesu pristupanja Evropskoj uniji; kako feministička perspektiva može doprineti procesu pomirenja.

Članovi delegacije Odbora podržali su ideju da pitanje rodne ravnopravnosti bude uključeno u Berlinski proces. Ukazali su na do sada postignute rezultate u Republici Srbiji kada je reč o političkom učešću žena, a takođe i na potrebu uspostavljanja saradnje u okviru Berlinskog procesa između žena članica parlamenata, a naročito u vezi pitanja i izazova koji su zajednički za ceo region.

Istakli su da buduća Konferencija može da bude dobra prilika za početak takve saradnje. Na osnovu iznetih predloga svih učesnika biće formulisane preporuke za uključivanje rodne perspektive u Berlinski proces, koje će biti predstavljene na predstojećoj konferenciji.


Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 14.06.2024.
Naslov: Redakcija