Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA BANKE: Stopa kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadržana na nepromenjenom nivou


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 10. juna 2021. godine, odlučio je da stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju zadrži na nivou od 0 odsto, imajući u vidu nastavak globalne neizvesnosti izazvane širenjem virusa korona.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke ("Sl. glasnik RS", br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020 i 137/2020), Narodna banka Srbije, na tromesečnom nivou, obračunava referentni pokazatelj na osnovu kojeg utvrđuje stopu kontracikličnog zaštitnog sloja kapitala za Republiku Srbiju.

Obračun referentnog pokazatelja zasniva se na odstupanju međusobnog odnosa ukupnih kredita i bruto domaćeg proizvoda od njegovog dugoročnog trenda. Na osnovu podataka iz marta 2021. godine, učešće ukupnih kredita u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 80,5 odsto, dok je ocenjena vrednost odstupanja ovog učešća od svog dugoročnog trenda iznosila -0,3 procentnih poena.

Dodatne informacije o kontracikličnom zaštitnom sloju kapitala i obrazloženje nalaze se na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Ciljevi i funkcije / Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Izvor: NBS, 15.06.2021.
Naslov: Redakcija