Zastava Bosne i Hercegovine

POTREBAN PODZAKONSKI AKT KOJIM BI SE REGULISALO IZDAVANJE IZVODA IZ KATASTRA: Notari moraju da obezbede pravnu sigurnost, zato pozivaju RGZ i Ministarstvo pravde da pronađu zajedničko rešenje usklađeno sa zakonom, a koji bi građanima obezbedilo efikasnu uslugu


Javnobeležnička komora Srbije (JKS) pozvala je Republički geodetski zavod (RGZ) da predloži podzakonski akt kojim bi se regulisalo izdavanje izvoda iz katastra, čime bi prestala potreba građana za podnošenjem zahteva na šalterima Zavoda.

Takođe su pozvali predstavnike RGZ-a i Ministarstva pravde da pronađu zajedničko rešenje, koje bi bilo usklađeno sa zakonom, a koje bi građanima obezbedila "efikasna i brza usluga, uz neupitnu pravnu sigurnost".

JKS je usled navoda da javni beležnici opstruišu digitalizaciju sistema i postupak izdavanja elektronskog lista nepokretnosti saopštila da su "pravna sigurnost građana i striktno poštovanje svih zakona i propisa osnovni prioriteti u radu javnih beležnika", kao i da u potpunosti podržavaju digitalizaciju sistema javne uprave.

"Imajući u vidu da RGZ do pre nekoliko dana, dve godine Vladi (Srbije) nije predložio usvajanje ovog podzakonskog akta, javni beležnici nisu imali zakonski osnov da građanima pruže ovu uslugu", dodaje se u saopštenju.

JKS navodi da su uspostavljanjem elektronske razmene podataka između pravosudnih i drugih državnih organa, od 2018. godine javni beležnici povezani sa katastrom nepokretnosti i da oni od tada preuzimaju izvode iz registra katastra nepokretnosti.

"Za ove izvode pribavljene po službenoj dužnosti javni beležnici od stranka nisu naplaćivali niti naknadu, niti troškove. S tim u vezi, apsolutno je netačna tvrdnja plasirana u javnosti da javni beležnici opstruišu ovaj postupak kako bi od stranaka naplaćivali taksu za štampanje izvoda", dodaju u Komori.

Navode i da je u nedavnom predlogu Uredbe koju je uputio RGZ, za koju Ministarstvo pravde nije dalo saglasnost, predviđa da javni beležnici od stranaka obavezno naplaćuju taksu, koju bi potom prosleđivali RGZ-u, što su ocenili da bi bilo nezakonito.

"Posebno naglašavamo da je zarad zaštite podataka neprihvatljivo da javni beležnici kao deo pravosudnog sistema elektronsku komunikaciju sa Zavodom obavljaju preko komercijalnih mejlova, a što je predviđeno spornim predlogom RGZ. Konačno, pored potrebnog podzakonskog akta, kako bi javni beležnici mogli da građanima izdaju izvod iz katastra nepokretnosti, RGZ je bio dužan da javnim beležnicima omogući potpuni uvid u ažurne podatke Geodetsko-katastarskog informacionog sistema (GKIS-a) i njihovo preuzimanje, što sada nije slučaj", navodi se u saopštenju.

Komora navodi da podaci u eKatastru u koji imaju uvid od 2018. godine, kasne i po više dana, zbog čega su notari prinuđeni da od stranaka traže papirni izvod, ažuran na dan izdavanja, kako bi se izbegle sve moguće zloupotrebe i prevare.

"JKS se nada da će RGZ obezbediti da uvid u ažurne podatke GKIS-a, pored javnih beležnika, geodetskih organizacija i advokata, dobiju i svi državni organi koji odlučuju o pravima i obavezama građana, kako niko ne bi imao potrebu da ide na bilo čiji šalter", zaključuju u komori.

Izvor: Vebsajt Novosti, 13.06.2020.
Naslov: Redakcija