Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VOJNIH OSIGURANIKA: Rasprava će trajati do 31. maja 2021. godine


U postupku pripreme zakona, Ministarstvo odbrane sprovodi javnu raspravu o tekstu Nacrta zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona sprovodi se u periodu do 31. maja 2021. godine.

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, organizacije civilnog društva, stručna javnost, kao i ostali zainteresovani subjekti.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se na adresu elektronske pošte: sekretarijat@mod.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo odbrane, Beograd, Birčaninova broj 5.

Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo odbrane analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-uprave najkasnije u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo odbrane, 12.05.2021.
Naslov: Redakcija