Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

BLAGOVREMENI IZBOR SUDIJA - PREDLOG IZMENA NORMATIVNOG OKVIRA


Sudstvo u Republici Srbiji suočava se brojnim kadrovskim problemima među kojima se, naročito, izdvajaju starosna struktura nosilaca sudijske funkcije i nepopunjenost svih sudijskih mesta.

Trenutno, nije popunjeno nekoliko stotina sudijskih mesta, a ista su upražnjena, uglavnom, zbog napredovanja i/ili prestanka sudijske funkcije. Iz izveštaja o radu sudova, sačinjenog od strane Vrhovnog kasacionog suda za 2020. godinu može se utvrditi da je na kraju te godine u sudovima u Republici Srbiji bilo ne popunjena 319 sudijska mesta. Treba ukazati i na podatak da je krajem 2020. godine bilo 466 sudija starijih od 60 godina. Uz određene izuzetke, najveći broj sudija navršava svoj radni vek sa navršenih 65 godina života. Sve ovo nas dovodi do zaključka da će u narednih pet godina biti potrebno da se izabere 785 sudija. Postupak popunjavanja sudijskih mesta otpočinje, tek, nakon upražnjavanja istih i zavisi, u velikoj meri, od volje i (pr)ocene Visokog saveta sudstva zato što nema detaljnih, jasnih i izričitih pravila i rokova. Ovakav pristup, neretko, dovodio je do "paralisanja" pojedinih sudova i to, naročito, onih sa malim brojem sudija. Do okončanja postupka izbora novih sudija, sudijska mesta ostaju upražnjena. Po našem mišljenju postupak izbora sudija, za ona sudijska mesta koja će biti upražnjena zbog navršavanja radnog veka sudija, mora otpočeti i okončati se blagovremeno, odnosno da neposredno nakon upražnjavanja sudijska mesta se i popune.

Kako bi se obezbedio blagovremen izbor sudija, i propisali jasna i izričita pravila i rokovi sačinjen je Predlog za izmenu normativnog okvira, koji možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 11.05.2021.