Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA BRŽI UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI": 14. maj 2021. godine


Kompanija Paragraf je 14. maja 2021. godine održala vebinar sa temom "Zakonske mogućnosti za brži upis u katastar nepokretnosti i raspolaganje građevinskim zemljištem u javnoj svojini".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa postupkom upisa u katastar nepokretnosti, pravilima o redosledu upisa i načelu prvenstva, kao i zakonskim mogućnostima za prekoredni upis u katastar, postupcima pribavljanja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini, uspostavljanju prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, postupku promene namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, kao i sa aktuelnom praksom nadležnih organa. Vebinar je dao detaljan prikaz postupka upisa u katastar i postupke raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini, sa posebnim osvrtom na mišljenja i stavove nadležnih organa, kao i ukazivanje na najčešće probleme sa kojima se stranke susreću u ovim postupcima.

Predavači na vebinaru su bili:

Miloš Bjelanović, načelnik Odeljenja za drugostepeni postupak u Republičkom geodetskom zavodu, i

Bojana Jakšić Kovačević, viši urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru".

Teme vebinara su bile sledeće:

ZAKONSKE MOGUĆNOSTI ZA BRŽI UPIS U KATASTAR NEPOKRETNOSTI

• Uslov pravnog kontinuiteta prilikom upisa u katastar,

• Prekoredni upis u katastar,

• Spajanje postupaka,

• Posebni zakoni kao osnov za "preskakanje" redosleda upisa,

• Merodavno stanje prilikom odlučivanja o upisu u katastar,

• Postupci upisa po Zakonu o eksproprijaciji i postupci za potrebe eksproprijacije,

• Prodaja nepokretnosti u postupku stečaja,

• Otkup i drugi ugovori izuzeti od kontinuiteta,

• Situacije u kojima se priznaje zatečeno stanje u katastru;

RASPOLAGANJE GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U JAVNOJ SVOJINI

• Pribavljanje građevinskog zemljišta u javnu svojinu,

• Otuđenje i davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini,

• Razmena građevinskog zemljišta u javnoj svojini,

• Zasnivanje prava službenosti na građevinskom zemljištu u javnoj svojini,

• Ispravka granica susednih katastarskih parcela,

• Promena namene zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko,

• Nadležnost pravobranilaštva u postupcima raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 14.05.2021.