Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA POZVALA SVOJE ČLANOVE DA PRIME NA PRAKSU STUDENTE PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU


AK Beograda poziva sve zainteresovane advokate Beograda koji žele da prime studenta četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu da se prijave komori na email adresu office@akb.org.rs i da u emailu navedu ime, sedišta i kontakt telefon, kao i kratak opis kojim oblastima prava se advokat bavi, kako bi ih mogli kontaktirati studenti koji su zainteresovani za obavljanje prakse od advokata. Na ovaj način advokati koji se budu prijavili će imati mogućnost da blagovremeno upoznaju vredne studente prava koji su istinski zainteresovani advokaturu, kao i mogućnost da sa njima unapred dogovore buduće pripravničko angažovanje.

AK Beograda je sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu potpisala Sporazum o saradnji koji između ostalog predviđa i uspostavljanje sistema pripravničke prakse u okviru kojeg će AK Beograda upućivati poziv advokatima za prijem studenata četvrte godine radi obavljanja prakse, dok će Pravni fakultet upućivati poziv svim studentima koji su zainteresovani da obave praksu u advokatskim kancelarijama, što će olakšati advokatima da nađu pripravnika odgovarajućeg profila.

U okviru sporazuma predviđeno je i da se na Pravnom fakultetu uvede kao izborni predmet „Pravo advokatske profesije“ u okviru kojeg bi studenti mogli da se upoznaju sa svim propisima koji uređuju advokaturu i obave praktičnu vežbu u advokatskoj kancelariji što će doprineti podizanju ugleda advokature kod studenata i rezultirati većim broja mladih kolega koji biraju advokaturu za svoj jedini – životni poziv.

Obavljanje praktične vežbe u advokatskoj kancelariji ima za cilj da student stekne neposredni uvid u praktične veštine koje će mu biti potrebne da bi svoju buduću profesiju obavljao kompetentno i savesno, kao i da se upozna sa obavezama i odgovornostima koje podrazumeva bavljenje određenom profesijom. Jednom rečju, kroz ovu praksu student iskoračuje iz sveta teorijskih znanja ka uočavanju i rešavanju pravnih problema u praktičnom životu.

Tokom prakse student se upoznaje sa poslovima u advokatskoj kancelariji, posmatra advokate u obavljanju tih poslova, obavlja jednostavnije pravne poslove po nalogu i pod nadzorom advokata, postavlja pitanja i učestvuje u izradi pojedinih pravnih akata. Studentska praksa obavlja se u trajanju od najmanje četiri nedelje po četiri časa dnevno (ukupno 80 časova). U zavisnosti od toga kako se obavlja, moguće je organizovati praksu i na drugačiji način sa istim fondom časova, npr. osam časova dnevno – svakog drugog dana.

Advokat koji se prijavi na ovaj poziv nema obavezu da primi svakog studeta koji ga bude kontaktirao, već o prijemu studenta advokat odlučuje samostalno nakon što ga student kontaktira. O obavljanju prakse ne zaključuje se ugovor, već se studentu izdaje samo potvrda o obavljenoj praksi.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 11.03.2021.
Naslov: Redakcija