Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽAN VEBINAR KOMPANIJE PARAGRAF NA TEMU "SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I RAD INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA": 16. mart 2021. godine


Kompanija Paragraf je održala 16.03.2021. godine vebinar sa temom "Sistem finansijskog upravljanja i kontrole i rad interne revizije kod korisnika javnih sredstava".

Učesnici vebinara su imali priliku da se upoznaju sa postavljanjem Sistema finansijskog upravljanja i kontrola kod korisnika javnih sredstava, u svim fazama procesa. Učesnicima su prezentovani i načini za uspostavljanje i ažuriranje Sistema FUK, kroz konkretne primere i modele.

U drugom delu vebinara je prezentovano postupanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava, od plana do davanja preporuka i praćenja postupanja po datim preporukama. Jedan deo vebinara je bio posvećen i načinu izrade izveštaja o sistemu FUK i interne revizije za 2020. godinu i predaju Centralnoj jedinici za harmonizaciju.

Predavači na vebinaru su bili:

• Jasmina Vratonjić, glavni i odgovorni urednik stručnih časopisa "Budžetski instruktor" i "Pravo u javnom sektoru" i

• Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor, zaposlena u Ministarstvu finansija.

Teme vebinara su bile sledeće:

SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

• Pravni osnov uspostavljanja sistema FUK,

• Osnove COSO okvira,

• Upravljačka odgovornost,

• Pripreme za uspostavljanje sistema FUK u konkretnoj organizaciji;

PRIMENA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE

• Sagledavanje poslovnih procesa,

• Procena rizika,

• Izrada pojedinačnih procedura,

• Ažuriranje procedura,

• Izveštaji o adekvatnosti i funkcionisanju uspostavljenog sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2020. godinu;

INTERNA REVIZIJA

• Organizovanje interne revizije kod korisnika javnih sredstava,

• Plan rada,

• Postupanje interne revizije,

• Preporuke i praćenje postupanja po preporukama,

• Revizije sistema,

• Izveštaj o radu interne revizije za 2020. godinu.

Kompanija Paragraf planira u narednom periodu nove vebinare na aktuelne teme koje se odnose na poslovanje budžetskih korisnika.

Izvor: Redakcija, 16.03.2021.