Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: ZABRANJENA JE PRODAJA, USLUżIVANJE I POKLANJANJE ALKOHOLNIH PIćA, UKLJUčUJUćI PIVO, ODNOSNO DUVANSKIH PROIZVODA I PIROTEHNIčKIH SREDSTAVA, LICIMA MLAđIM OD 18 GODINA żIVOTA. U SLUčAJU SUMNJE DA JE POTROšAč LICE MLAđE OD 18 GODINA, TRGOVAC NIJE DUżAN DA PRODA ILI USLUżI ALKOHOLNO PIćE, PIVO, ODNOSNO DUVANSKI PROIZVOD ILI PIROTEHNIčKA SREDSTVA DOK POTROšAč NE OMOGUćI TRGOVCU UVID U VAżEćU LIčNU KARTU, PASOš ILI VOZAčKU DOZVOLU


Nešto više od dva meseca otkako je Odlukom o izmeni i dopuni odluke o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 82/2015)ukinuta prohibicija trgovci kažu da promet alkoholnih pića nije znatno promenjen. Posle 22 sata alkohol kupuju samo pred slavlja.

Iako je alkohol postao dostupan u svako doba dana, radnici u maloprodajnim radnjama kažu da to nije značajnije uticalo na porast profita.

I trgovci i kupci su složni u jednom: da se mora pooštriti kontrola prodaja alkohola maloletnim osobama.

- Alkohol kod nas uglavnom kupuju ljudi iz komšiluka kojima nije bitno koliko je sati. Prodaje se kao i ranije - naglašava prodavačica u jednoj radnji.

Međutim, postoje i oni prodajni objekti koji, uprkos ukidanju prohibicije, alkohol ne prodaju posle 22 sata.

- Bez obzira na ukidanje prohibicije, politika naše firme je da alkohol ne prodajemo posle određenog vremena, a maloletnicima nipošto - rekla je radnica u jednoj radnji.

U jednom od hipermarketa ističu da su kupci dobro reagovali na ovu promenu.

- Zasad nismo primetili ukupan rast prodaje alkoholnih pića, ali se vreme kupovine preraspodelilo. Zanimljivo je da pred velike događaje, poput slava, kupci koji žele da izbegnu velike dnevne gužve ne mogu da pazare sve neophodne proizvode samo jednim odlaskom u prodavnicu. Verujemo da će zapravo oni, kao i potrošači koji vole da kupuju noću osetiti najveći benefit ove promene - objasnili su u ovoj kompaniji.

Kupci tvrde da se situacija nije značajno promenila jer radnje uglavnom i rade do 22 sata, mada ima i onih koji kažu da su sada mirniji.

- Tržišna inspekcija i turistička inspekcija kao i uvek obavljaju kontrolu zabrane prodaje alkohola maloletnicima što je propisano članom 24 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). U slučaju da se zatekne trgovac da maloletniku prodaje ili poklanja alkoholna pića, uključujući i pivo, tržišni inspektor će protiv trgovca podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka gde nadležni sud može izreći kaznu u novčanom iznosu od 50.000 do 2.000.000 dinara - objasnio je Goran Macura, načelnik Odeljenja za opšti nadzor u Sektoru tržišne inspekcije.

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon)

Posebna zaštita maloletnika

Član 24

Zabranjena je prodaja, usluživanje i poklanjanje alkoholnih pića, uključujući pivo, odnosno duvanskih proizvoda i pirotehničkih sredstava, licima mlađim od 18 godina života.

U slučaju sumnje da je potrošač lice mlađe od 18 godina, trgovac nije dužan da proda ili usluži alkoholno piće, pivo, odnosno duvanski proizvod ili pirotehnička sredstva dok potrošač ne omogući trgovcu uvid u važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Izvor: Vebsajt Blic, D. Radisavljević, St. Đurić, D. Katanić, 15.03.2016.
Naslov: Redakcija