Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA: U katalogu organa vlasti nalazi se i 211 veterinarskih stanica


Više od 60 vlasnika veterinarskih stanica širom Srbije dobilo je ovih dana pozive da se jave prekršajnim sudovima pošto nisu u zakonskom roku odgovorili na neobično pitanje koje im je stiglo poštom od jednog privatnog lica iz Beograda - da li imaju potpisan ugovor sa snabdevačem električne energije.

Jedan od zahteva za dobijanje ove informacije koji je stigao u "Vetamediku" iz Gornjeg Milanovca, potpisao je Nenad Cvjetićanin iz Beograda. Ni "Vetamedika", ni mnogi drugi nisu znali da se u katalogu organa vlasti (ukupno 11.078 republičkih, pokrajinskih, gradskih, opštinskih) koje obuhvata Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010), nalazi i 211 veterinarskih stanica. Zato nisu ni odgovorili, zbog čega je usledio poziv za sud.

Ukoliko sud proceni da su se ogrešili o zakon, preti im kazna između 5.000 i 50.000 dinara, koja ide državi, plus troškovi postupka, između 80.000 i 100.000, koji idu tražiocu informacije.

Zahtevi za podacima o struji na adrese veterinara stigli su u decembru i tokom januara. Većina je mislila da je greška ili šala, sve dok nisu shvatili da su okrivljeni, pošto kao "organ javne vlasti nisu dostavili traženu informaciju u roku od 15 dana od dana prijema zahteva".

- Dva građanina iz Beograda sa iste adrese i sa istim prezimenom (muškarac i žena) uputila su na adrese veterinarskih organizacija pismo sa povratnicom, i u njemu zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i sledeća pitanja: "Da li imate potpisan ugovor sa snabdevačem električne energije? Ukoliko imate, molim da mi dostavite kopiju. Da li je po završetku 2017/2018. godine ostao dug za utrošenu električnu energiju i koliko je iznosio? Molim da mi dostavite i dokument u kom se tražena informacija nalazi poštom" - kaže dr veterinarske medicine Radoš Railić iz Čačka.

On je pokušao da na dopisu pronađe broj telefona ili imejl adresu, ali uzalud. Na pismo nije odgovorio, kao ni kolege.

- Pronašli smo da su "oštećeni" muškarac i žena, koji su tražili informacije, partneri u advokatskoj kancelariji u Beogradu, u kojoj radi i njihov punomoćnik. Oni će na troškovima postupka zaraditi po veterinarskoj stanici najmanje po 80.000 dinara, što je ukupno najmanje 143.659 evra. Zato smo se obratili Veterinarskoj komori - kaže Railić.

Redakcija "Novosti" obratila se i Cvjetićaninu, koji je pokrenuo prekršajni postupak, i povereniku Milanu Marinoviću, koji je objasnio da je ovo moguće zbog manjkavosti aktuelnog zakona, te da je u toku izrada novog. Po ovom, svaki građanin može da traži informaciju od organa javne vlasti, pa, ako ne dobije, posle 15 dana da se žali povereniku. Ako ni na intervenciju poverenika organ ne odgovori, upravna inspekcija pokreće prekršajni postupak. Međutim, zakon ostavlja mogućnost i da nezadovoljan tražilac sam pokrene postupak.

- Ovo je poslednjih godina dovelo do brojnih zloupotreba, pa građani i advokatske kancelarije masovno traže podatke i pokreću odmah prekršajne sporove kada ne dobiju odgovore. Niko se, kao ni u ovom slučaju, ne obraća žalbom povereniku. U 2019. godini od 5.000 prekršajnih postupaka samo je jedan pokrenula upravna inspekcija, sve ostalo građani, tj. advokati - kaže Marinović.

Da bi se sprečile zloupotrebe, izmene zakona predviđaju obaveznu žalbu povereniku. Predlog je i da on dobije mogućnost da izrekne prekršajni nalog za ćutanje organa.

- Subjekti od kojih sam tražio informacije jesu organi javne vlasti u smislu ovog Zakona - kaže advokat Nenad Cvjetićanin. - Zato su dužni da mi, kao fizičkom licu, učine dostupnim tražene informacije.

Cvjetićanin navodi i da su mu te informacije potrebne zbog analize tržišta električne energije i potrošača. Kako kaže, mogućnost snabdevanja strujom od različitih dobavljača jeste in formacija od javnog značaja.

- Od značaja je i činjenica da li nosioci javnih ovlašćenja novcem poreskih obveznika redovno servisiraju dugove - dodaje Cvjetićanin i konstatuje da je prekršajni postupak pokrenuo samo protiv onih koji mu nisu odgovorili, i to posle 20 dana. - Svima koji su tražili dodatni rok, izašao sam u susret, jer mi nije cilj da vodim postupak, već da dobijem odgovor. Za postupak pred poverenikom se nisam opredelio jer dugo traje.

Zahtevi za informacije od javnog značaja upućeni su samo veterinarskim organizacijama u unutrašnjosti. Pisma su stizala na adrese u zabačenim selima - od Loznice, Mačve, Valjeva i Mionice, do Pranjana, Rakove, prema Raškoj.

Izvor: Vebsajt Novosti, V. Ilić - V. Crnjanski Spasojević, 09.02.2021.
Naslov: Redakcija