Zastava Bosne i Hercegovine

DRUŠTVO SUDIJA SRBIJE: Pristup građana pravdi zavisi od opterećenosti sudova. Prilikom određivanja osnovnog suda kome će predmet biti delegiran, imati u vidu kako prebivališta tužioca tako i ogranak pravnog lica i sud na čijem se području nalazi taj ogranak


Društvo sudija Srbije poslalo je 5. februara 2021. godine pismo Vrhovnom kasacionom sudu u kome je pozdravilo razumevanje tog suda za problem preopterećenosti beogradskih sudova (u kojima je sudija u proseku opterećen sa preko 1000, pa i do 2000 predmeta). Ovaj problem, na koji je Društvo sudija više godina ukazivalo kao na gorući, identifikovan je i kao jedno od zasebnih pitanja u Nacionalnoj strategiji razvoja pravosuđa.

Društvo sudija ukazalo je da ovo pitanje zahteva kako urgentnu reakciju nadležnih, poput delegacije predmeta, tako i sistemsko rešenje koji bi onemogućilo da dolazi do prevelikog opterećenja pojedinih sudova, naročito beogradskih, i to ne samo osnovnih već i višeg, u kojima se rešava (u građanskoj materiji) najmanje polovina svih sporova u Republici Srbiji.

S tim u vezi, Društvo sudija ukazalo je i na neravnomernu opterećenost sudova u Srbiji. Naime, u parničnoj materiji, u pojedinim sudovima u Srbiji sudija u proseku ima po 60 do 100 predmeta, dok u određenom broju sudova ima oko 500, a u nekim čak i do 1300 predmeta.

Neravnomerna opterećenost sudova se odražava, isto kao i prevelika opterećenost pojedinih sudova, na to da građani koji gravitiraju sudovima opterećenim velikim brojem sporova nemaju jednak pristup pravdi, za razliku od građana koji žive u mestima u kojima broj sporova u sudu omogućava sudijama da sporove reše u razumnom, pa i optimalnom, roku i to na kvalitetan i suštinski način. Posledično, građani u mestima u kojima je sud preopterećen velikim prilivom i brojem predmeta u radu ne uspevaju da ostvare suđenje u razumnom roku, na kvalitetno obrazloženu sudsku odluku, a time ni pravo na pravično suđenje.

Imajući u vidu predstojeću delegaciju predmeta, i mogućnost da i pojedini sudovi u Srbiji, koji su već opterećeni velikim brojem predmeta, postanu preopterećeni, Društvo sudija predložilo je najvišem sudu u zemlji da, prilikom određivanja osnovnog suda kome će predmet biti delegiran, ima u vidu kako prebivališta tužioca tako i ogranak pravnog lica i sud na čijem se području nalazi taj ogranak.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 05.02.2021.
Naslov: Redakcija