Zastava Bosne i Hercegovine

PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI

Član 1.

U Zakonu o kinematografiji (“Službeni glasnik RS”, br. 99/11, 2/12 - ispravka i 46/14 - US) u članu 18. stav 5. reči: “Upravni odbor” zamenjuju se rečju: “direktor”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. Razlozi za donošenje zakona

Zakonom o kulturi (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 13/16, 30/16 - ispravka, 6/20, 47/21 i 78/21) je utvrđeno da Ministarstvo nadležno za kulturu, organ autonomne pokrajine, odnosno organ jedinice lokalne samouprave, najmanje jednom godišnje, raspisuju javne konkurse radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje ministar, odnosno nadležni organ autonomne pokrajine, odnosno nadležni organ jedinice lokalne samouprave, na obrazloženi predlog stručne komisije koju obrazuje organ koji raspisuje konkurs. Zakonom o kinematografiji je utvrđeno da Filmski centar (u daljem tekstu: Centar) kao povereni posao, dva puta godišnje raspisuje i sprovodi javni konkurs radi prikupljanja predloga za finansiranje ili sufinansiranje projekata proizvodnje domaćih filmova. Predlog odluke o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu donosi komisija koju obrazuje Centar, a na osnovu predloga konkursne komisije Upravni odbor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisije.

Razlog za donošenje Zakona o izmeni Zakona o kinematografiji se odnosi na potrebu usaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o kulturi u smislu određivanja nadležnog organa za donošenje odluke o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu. S tim u vezi, izmenom zakona se predlaže da umesto Upravnog odbora Centra, direktor Centra donosi odluku o predlogu komisije, što je više u skladu sa ostalim javnim konkursima koji se raspisuju na osnovu Zakona o kulturi, u kojima odluku o izboru projekata na osnovu predloga komisije, donosi ministar nadležan za kulturu.

III. Osnovni pravni instituti i pojedinačna rešenja

Član 1. Ovim članom se utvrđuje da na osnovu predloga konkursne komisije direktor Centra donosi odluku o izboru projekata i dodeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje izabranih projekata u roku od 15 dana od donošenja predloga komisije.

Član 2. Ovim članom reguliše se vreme stupanja na snagu zakona.

Izvor: Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 13.01.2023.
http://www.parlament.gov.rs/akti/zakoni-u-proceduri/zakoni-u-proceduri.1037.html