Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE NOVIH VOZILA KOJA IMAJU ISKLJUČIVO ELEKTRIČNI POGON, KAO I VOZILA KOJA UZ MOTOR SA UNUTRAŠNJIM SAGOREVANJEM POKREĆE I ELEKTRIČNI POGON (HIBRIDNI POGON): Omogućene subvencije, za pet kategorija vozila, od 250 do 5.000 evra


Vlada Republike Srbije donela je novu uredbu o subvencionisanju vozila, od motora do automobila. Ovi podsticaji se odnose na kupovinu novih ekoloških, električnih i hibridinih vozila, a pravo na novac imaju fizička i pravna lica, kao i preduzetnici, objavilo je Ministarstvo zaštite životne sredine.

Visine subvencije zavisiće od tipa vozila, a iznosi se kreću od 250 evra do 5.000 evra. Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021), definisane su subvencije za pet kategorija vozila - mopede i lake tricikle, motocikle, putnička vozila sa najviše devet sedišta, zatim vozila vrste M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon i vozila M1 i N1 koja pokreće hibridni pogon, koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima barem jedan električni motor.

Zahteve za subvenciju moguće je podneti Ministarstvu zaštite životne sredine do 31. oktobra.

U prvoj kategoriji našli su se električni moped i laki tricikl i za njihovu kupovinu od države je moguće dobiti 250 evra. Za električni moped važi da nema velike troškove i da se može voziti po ceni od 0,35 dinara po kilometru. Maksimalna brzina mu nije veća od 45 km/h, a snaga motora od četiri kW, a isto važi i za električni tricikl.

Električni skuter (moped) mora da se registruje svake godine, procedura je ista kao kod klasičnog mopeda, a može da se kupi za od oko 1.500 do 2.000 evra. Cene mogu biti i znatno više, u zavisnosti od jačine modela i drugih opcija, poput baterije većeg kapaciteta.

Za vozila vrste od L3 do L7 od države je moguće dobiti 500 evra. Reč je o sledećim modelima:

  • L3 - motocikl - vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina prelazi 45 km/h
  • L4 - motocikl sa bočnim sedištem - vozilo sa tri točka, čija brzina prelazi 45 km/h
  • L5 - teški tricikl - vozilo na tri točka, čija brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h
  • L6 - motorno vozilo sa četiri točka, čija težina nije veća od 350 kg, što ne uključuje masu baterija; najveća brzina ne prelazi 45 km/h
  • L7 - teški četvorocikl, težina nije veća od 400 kg, odnosno 550 kg za vozila za prevoz tereta, što ne uključuje masu baterija ako je reč o električnim vozilima

Treću kategoriju čine vozila vrste M1 i N1 - za putnička vozila sa najviše devet sedišta i laka teretna vozila, koja su isključivo na električni pogon, izdvojiće se oko 5.000 evra.

Četvrta kategorija se odnosi na vozila vrste M1 i N1 koja se pokreću na hibridni pogon, uz obavezu da se punjenje može ostvariti i iz spoljnog izvora električne energije (PHEV Plug In Hybrid Electric Vehicle), kao i na električna vozila sa ugrađenim sastavom za produženje autonomije kretanja (range extender) sa emisijama CO2/km do najviše 50 g/km - 3.500 evra.

Peta kategorija su vozila vrste M1 i N1 - vozila koja pokreće hibridni pogon koji uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem ima bar jedan električni motor i može da se bez aktiviranja motora sa unutrašnjim sagorevanjem određeno vreme samostalno kreće isključivo na električni pogon, sa emisijama CO2 do najviše 100 g/km, pri čemu se proizvodnja električne energije za dopunu baterija obavlja unutar samog vozila - 5.000 evra.

Ocena je da je najveći problem u Srbiji zbog kojih se ovi automobili ne koriste mnogo jeste cena, problem mrežne infrastrukture, kao i dostupnosti brzih punjača kojih, prema nekim podacima, ima samo 70 dostupnih.

Tasksisti će i ove godine kod države moći da apliciraju za subvencije za nova vozila. Novac je odvojen za 6.000 taksi prevoznika, svi koji ga žele mogu da dobiju po 8.000 evra, ali je za ovu vrstu novčane podrške potrebno ispuniti i nekoliko uslova.

Prvi je da vozilo košta više od 13.000 evra, a među ključnim uslovima je i taj da vozila moraju biti po ekološki prihvatljivim standardima. To znači da u obzir dolaze samo nova putnička vozila koja imaju potpuno električni, hibridni ili pogon na komprimovani prirodni gas ili da zadovoljavaju najmanje Euro 6 standard.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane nabavke putničkih vozila za potrebe obnove voznog parka taksi prevoza kao javnog prevoza ("Sl. glasnik RS", br. 132/2021) navodi se i da pravo na subvenciju imaju svi taksi prevoznici koji se ovim poslom bave najkraće od 4. januara 2019. godine, što znači da je uslov da taksiraju najmanje tri godine.

Među uslovima se navodi i da oni koji apliciraju za subvenciju moraju prethodno da isplate 15 odsto kupoprodajne cene novog putničkog vozila. Ovaj deo novca mogu da obezbede svojim sredstvima, kroz lizing ili bankarski kredit.

Kompanija Paragraf Lex ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenetih iz spoljnih sadržaja odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga, proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vesti" su namenjene u svrhu opšteg informisanja.

Izvor: Vebsajt Biznis, Julijana Vincan, 11.01.2022.
Naslov: Redakcija