Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: MMF traži prekid prakse postavljanja v.d. direktora, te poštovanje zakonskih odredaba kojima je ovakav status ograničen na godinu dana


Međunarodni monetarni fond preporučio je srpskoj vlasti da prekine sa praksom postavljanja v. d. direktora u javnim preduzećima jer se u suprotnom ne može očekivati potpuna reforma ovih kompanija koja podrazumeva i profesionalnu upravu.

Drugim rečima oni su zatražili da se do kraja godine završe postupci konkursa za izbor profesionalnog menadžmenta završe, pa i era stanja v. d.

Predstavnici MMF preporučili da se dosledno poštuje Zakon o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019) po kome direktori u javnim preduzećima u stanju v. d. mogu da ostanu maksimalno godinu dana.

Za MMF je izuzetno važno poboljšanje upravljanja u javnim preduzećima, a to je nemoguće da se ostvari sa ljudima koji su u privremenom statusu jer se na njih može vršiti politički pritisak. Za njih je neprihvatljivo da se pojedinci u statusu v. d. nalaze i po nekoliko godina i zato su preporučili vladi da ovaj proces što pre završi.

Ovo tim pre što su na stolu imali i stanje iz oktobra 2019. godine gde je evidentirano da je čak 20 direktora od 37 preduzeća, u v. d. statusu.

Takvo stanje, po njima, u značajnoj meri predstavlja i kočnicu za reforme u javnom sektoru koje su uslov za nastavak finansijske konsolidacije.

MMF je posebno insistirao da se kod velikih javnih preduzeća ukine stanje v. d. tim pre što su za neke konkursi raspisani još pre nekoliko godina i još nisu završeni.

Oni su napomenuli da su odredbe Zakona o javnim preduzećima oko izbora direktora dobro definisane i da ih treba dosledno sprovesti jer su profesionalni, a ne politički kriterijumi uslov za postavljanje.

Srpska vlast je prihvatila sugestije i nagovestila da bi era stanja v. d. u Srbiji, bar što se tiče javnih preduzeća trebalo da se završi do kraja godine. To praktično znači da će nakon izbora ovaj problem biti rešavan, odnosno da će se nova vlada baviti ovim pitanjima.

Treba da se zna da ovi stavovi MMF-a nisu obavezujući za srpsku vladu jer je reč o savetodavnom aranžmanu.

Izvor: Vebsajt RTV, 15.01.2020.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija