Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA PRAVOSUĐA ZA PERIOD OD 2019. DO 2024. GODINE: Skupštinski Odbor za pravosuđe podržao Predlog strategije


Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu dao je pozitivno mišljenje na Predlog Strategije razvoja pravosuđa za period od 2019. do 2024. godine koje je dostavilo Ministarstvo pravde.

Pojedini poslanici su na sednici Odbora izneli stav da su protiv toga da se sudije više ne biraju u parlamentu.

Đorđe Komlenski rekao je da Predlog strategije može da podrži, izuzev dela koji se tiče izbora sudija i tužilaca.

"Taj pravac delovanja kada je u pitanju promena načina izbora sudija ni slučajno nije dobra za Srbiju, a neće ništa dobro doneti ni pravosudnom sistemu. Sve sam ubeđeniji da ta ingerencija mora ostati u nadležnosti parlamenta bez obzira na stavove nevladinih organizacija i Venecijanske komisije", rekao je Komlenski.

Mihajlo Jokić smatra da se mora uvesti merenje kvaliteta rada, navodeći da treba meriti brzinu i tačnost, jer, kako kaže, provera u kvalitet postoji na višem nivou.

Neđo Jovanović delimično se složio sa Komlenskim, rekavši da deli mišljenje da sada nije trenutak da pravosuđe bira sudije, jer je, prema njegovim rečima, Narodna skupština Republike Srbije poslednji filter da se sudije izaberu na zakonit i pravičan način.

"Pravosuđe još nije sazrelo da prihvati takav stepen odgovornosti i još ne postoji svest kod sudija da biraju najbolje, imaju neke druge kriterijume. Mi kao zakonodavno telo smo neko ko uspeva da to na neki način filtrira", rekao je Jovanović.

On je dodao da je parlament poštovao odluke Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva.

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Petar Petrović podsetio je da se Srbija mora držati Poglavlja 23.

"Ovo o čemu ste diskutovali više se odnosi na pojedinačne akte i zakone. Mislim da ulazimo u materiju koja nije za Odbor, a zakonskim rešenjima verovatno će se uzeti u obzir i sve činjenice koje su iznete. Mi treba da damo mišljenje o Strategiji, a kako će se rešavati problemi u pravosuđu ostavimo budućem ministru pravde i Vladi", rekao je Petrović.

Izvor: Vebsajt RTV, 13.01.2020.
Naslov: Redakcija