Zastava Bosne i Hercegovine

U PRIPREMI NOVI PRAVILNIK O TEHNIČKIM I DRUGIM ZAHTEVIMA ZA PLASTIČNE KESE: Biće predviđena mogućnost upotrebe tri vrste kesa - polietilenske, kompostirajuće i kese sa aditivom za oksidativnu razgradnju i biorazgradnju


Novi Pravilnik o korišćenju kesa trebalo bi da predvidi mogućnost upotrebe tri vrste kesa, polietilenske, kompostirajuće i kese sa aditivom za oksidativnu razgradnju i biorazgradnju, smatraju stučnjaci Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, u jedinoj akreditovanoj Laboratoriji za ambalažu i pakovanje.

Od 1. januara ove godine u Beogradu se primenjuje nova Odluka o uslovima korišćenja kesa za isporuku robe na mestu prodaje roba i usluga ("Sl. list grada Beograda", br. 85/2018 i 74/2019) koja se odnosi na korišćenje plastičnih kesa. Međutim, zbog određenih nedoumica u vezi sa terminologijom korišćenom u važećem republičkom Pravilniku o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese sa aditivom za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju, o ocenjivanju usaglašenosti i uslovima koje mora da ispuni imenovano telo ("Sl. glasnik RS", br. 3/2012), gde stoji da su kese "oksorazgradibilne i biorazgradibilne", što je, kažu u Privrednoj komori Srbije, nemoguće, jer kese mogu da budu oksorazrgadive ili biorazgradive, Grad Beograd je odlučio da inspekcija tokom nadzora korišćenja plastičnih kesa ima samo savetodavnu ulogu, a ne i da kažnjava i tako će biti do 30. juna.

Drugi razlog za ovakvu privremenu praksu je i taj što određene biorazgradive kese ne mogu da izađu na tržište, kažu u PKS. To da li su plastične kese tregerice biorazgradive utvrđuje se na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, u jedinoj akreditovanoj Laboratoriji za ambalažu i pakovanje.

Rukovodilac ove Laboratorije, prof. dr Vera Lazić, objašnjava kako izgleda proces ispitivanja i šta je suština ove provere i ukazuje da u toku izrada novog Pravilnika o tehničkim uslovima za plastične kese.

"Imajući u vidu važeće standarde, ekološke trendove, interese proizvođača kesa i posebno usaglašenost sa novim propisima EU, bilo bi dobro da novi Pravilnik pedvidi mogućnost upotrebe sve tri vrste kesa, polietilenske, kompostirajuće i kese sa aditivom za oksidativnu razgradnju i biorazgradnju", kaže Lazić.

U Laboratoriji na fakultetu trenutno ima oko 30 uzoraka kesa različitih proizvođača koji su dostavili uzorke na ispitivanje.

"To su kese od polietilena kojima je u proizvodnom procesu dodat aditiv za oksidacionu razgradnju i biorazgradnju. Proizveli su takve kese da bi na njoj označili da je ona biorazgradiva i imaju obavezu da jednom godišnje donesu na ispitivanje u našu laboratoriji", kaže Lazić.

Ona dalje objašnjava da najpre utvrđuju od kog materijala je kesa napravljena, zatim njena zatezna svojstva i drugo, nakon čega se pripremljeni uzorci postave u komoru za ubrzano veštačko starenje.

"To je suština metode gde se uzorak podvrgava nepovoljnim uslovima spoljne sredine, uslovima kao da jako sija sunce, da pada kiša, da je prisutan kiseonik, takve uslove imitira komora", objašnjava Lazić.

Po završenom ispitivanju, Laboratorija pravi izveštaj i daje izjavu usaglašenosti sa tehničkim propisom.

"To je Pravilnik o uslovima za okso i biorazgradnju kesa tregerica. To je ono što sada prolaze svi proizvođači kod nas, jer je zakon predvideo strožu kaznenu politiku", rekla je Lazić.

Dalje je, dodaje, uloga države i inspekcije da u svakom segmentu, u proizvodnji, na pijaci ili u prodavnicama, može uzeti uzorak i ponovo poslati na analizu, kako bi se ustanovilo da li je došlo do neke zloupotrebe.

"Kao što je 'običnim' građanima, tako je i naučnoj zajednici interes unapređenje životne sredine i svakako ćemo dati svoj doprinos odgovarajućim komisijama, Agenciji za zaštitu životne sredine, kako bismo što bolje uredili ovu oblast", rekla je Lazić.

Po važećem Pravilniku, u Srbiji su kese oksorazgradibilne i biorazgradibilne, što je, kako kaže Dragan Stevanović iz Privredne komore Srbije, nemoguće, jer kese mogu biti ili oksorazgradive ili biorazgradive.

"Ubrzano se radi na novom Pravilniku o tehničkim uslovima za plastične kese, koji će sledeće nedelje biti na okruglom stolu, a zatim kao nacrt biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine", rekao je sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala u Privrednoj komori Srbije Dragan Stevanović.

Po važećem Pravilniku, u Srbiji su kese oksorazgradibilne i biorazgradibilne, što je, ističe Stevanović, nemoguće, jer kese mogu biti ili oksorazgradive ili biorazgradive.

"Zbog te situacije oko terminologije bivšeg Pravilnika ubrzano se radi novi o tehničkim uslovima za kese koje se stavljaju na tržište Srbije, i to radi Udruženje za hemiju, odnosno grupacija proizvođača plastičnih proizvoda, zajedno s gradskim sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda", ukazao je Stevanović.

Dodao je da će tekst nacrta vrlo brzo izaći na videlo, a Komora će sledeće nedelje organizovati okrugli sto, na koji će pozvati sve relevantne činioce. Stevanović najavljuje da će učestovati predstavnici nauke, fakulteta, trgovina, kao i proizvođači kesa, koji će dati svoja mišljenja o novom tekstu pravilnika.

Od 1. januara promena po pitanju kesa se dogodila na tržištu grada Beograda, gde se primenjuje nova gradska odluka.

Tržišni inspektori obilaze i savetuju, a tako i proveravaju, da li se odluka grada Beograda sprovodi.

"Jesu kese poskupele, to se vidi, sve imaju oznaku da su biorazgradive, i na pijacama i na drugim mestima, ali šta to znači, to ćemo videti", kaže Stevanović, i dodaje da se na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu sve može proveriti.

U Privrednoj komori Srbije podsećaju na to da je, po najnovijoj evropskoj direktivi iz 2019. godine, oksorazgradiva plastika ona kojoj je dodat aditiv koji vrši oksidaciju i utiče na fragmentaciju plastike na mikrofragmente ili na totalno hemijsko raspadanje.

Biorazgradnja je uticaj fizičkih i bioloških mikroorganizama na raspad plastike koja dovodi do toga da se ona razlaže na vodu, ugljen-dioksid i biomasu.

"Trenutno u Srbiji nema biorazgradivih kesa, a koriste se ili oksorazgradive kese ili obične polietilenske", kaže Dragan Stevanović.

Izvor: Vebsajt RTV, 14.01.2020.
Naslov: Redakcija