Zastava Bosne i Hercegovine

FORUM SUDIJA SRBIJE: Započet projekat "Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu"


Forum sudija Srbije započeo je realizaciju projekta "Online suđenje – prednosti suđenja na daljinu", uz podršku Fonda za regionalno partnerstvo Kraljevine Holandije (NFRP-MATRA). Projekat će biti sprovođen od strane članova udruženja Forum sudija Srbije u ukupnom trajanju od 12 meseci.

Glavni problemi srpskog pravosuđa su skupa i dugotrajna suđenja prouzrokovana, između ostalog, i nemogućnošću da se obezbedi prisustvo svih potrebnih lica na suđenjima. Većina država EU ima zakonodavni okvir koji predviđa široke mogućnosti korišćenja interneta u funkcionisanju suda, kao i mogućnost da se vode onlajn suđenja koja utiču na efikasnost i troškove sudskih postupaka. Za razliku od njih, Republika Srbija nema jasnu relevantnu zakonsku regulativu, nema razvijene softverske programe koji bi udovoljili zahtevima za sprovođenje pravnih i odgovarajućih onlajn suđenja i nema profesionalnu inicijativu za promenu trenutne situacije. Imajući u vidu da je trenutna pandemija skrenula pažnju na značaj mogućnosti korišćenja relevantnih programa u sudskim postupcima, smatrali smo da je ovo najpovoljniji trenutak za pokretanje inicijative za promenu važećeg zakonodavstva, odnosno za detaljniju zakonsku regulativu upotrebe takvih softvera u sudskim postupcima, ali i za motivisanje sudija i tužilaca u tom smeru, kao i njihovu obuku o onlajn radu.

- Mesto sprovođenja projekta i ciljna grupa -

Projekat će biti sprovođen na celoj teritoriji Republike Srbije i njime će primarno biti obuhvaćene sudije i tužioci koji završe onlajn obuku o prednostima onlajn suđenja, organizovanu u saradnji sa Pravosudnom akademijom; potom sudije Vrhovnog kasacionog suda, tužioci i advokati koji budu prisustvovali javnim raspravama o potrebama za sprovođenje onlajn suđenja; te ostali predstavnici svih pravnih zanimanja; dok je sekundarna ciljna grupa Ministarstvo pravde - članovi radnih grupa za izmene i dopune zakona.

- Projektne aktivnosti -

Projektne aktivnosti su pretežno usmerene na izradu studije koja će sadržati:

a) podatke o trenutnoj situaciji u Srbiji u vezi sa primenljivošću odgovarajućih softvera za sprovođenje onlajn suđenja;

b) analizu relevantnih zakonskih odredbi;

v) pregled primera dobre prakse uporednih država vezanih za onlajn suđenje;

g) rezultate istraživanja metoda zaštite osnovnih ljudskih prava svih strana u sudskim postupcima tokom onlajn suđenja.

- Cilj projekta -

Cilj projekta je da se na osnovu pomenutih podataka izrade preporuke u pogledu najboljeg mogućeg rešenja za uvođenje odgovarajuće tehnologije za onlajn suđenja, kako u zakonodavstvo, tako i u praksu Republike Srbije, sa posebnim naglaskom na prednosti takvog funkcionisanja sudova, kao i da se te preporuke predstave relevantnim predstavnicima javne vlasti. Pored toga, neophodno je podržati sudije i tužioce, odnosno unaprediti njihov nivo znanja o upotrebi takve tehnologije.

Izvor: Vebsajt Forum sudija Srbije, 09.12.2020.
Naslov: Redakcija